Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Samsung E1081T za 277 Kč“

 1. Tyto podmínky upravují nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), na prodej mobilního telefonu Samsung E1081T za cenu 277 Kč (včetně DPH) (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.
 2. Možnost zakoupit si mobilní telefon Samsung E1081T za 277 Kč (včetně DPH) má nefiremní zákazník a firemní zákazník bez písemně uzavřené smlouvy:
  1. který si zakoupí novou SIM kartu s balíčkem Vánoční edice Tarifů na míru/Vánoční edice neomezeného volání do všech sítí od 362 Kč. Zákazník se zavazuje, že po dobu 6 měsíců od aktivace SIM karty bude čerpat služby Vodafone alespoň ve výši minimálního měsíčního plnění stanoveného pro příslušný tarif, nejméně však ve výši 277 Kč (včetně DPH). Firemní zákazník bez písemně uzavřené smlouvy může Samsung E1081T za 277 Kč čerpat k Vánoční edici Tarifu na míru/Vánoční edice neomezeného volání do všech sítí i v případě, že zároveň využije k této edici již telefon se slevou ze standardní ceny (viz podmínky Buďte o krok napřed s internetem v mobilu).
  2. který si zakoupí novou SIM kartu s balíčkem Speciální/Firemní edice Tarifů na míru se zvýhodněným telefonem. Zákazník se zavazuje, že po dobu 6 měsíců od aktivace SIM karty bude čerpat služby Vodafone alespoň ve výši minimálního měsíčního plnění stanoveného pro příslušný tarif, nejméně však ve výši 277 Kč (včetně DPH)
  3. který si zakoupí novou SIM kartu s Tarifem na míru a zvýhodněný telefon. Zákazník se zavazuje po dobu 6 měsíců od aktivace SIM karty čerpat služby Vodafone alespoň ve výši minimálního měsíčního plnění stanoveného pro příslušný tarif, nejméně však ve výši 477 Kč (včetně DPH)
 3. Nabídku může zákazník využít pouze současně se zakoupením, popř. objednáním, nové SIM karty, později již nabídku uplatnit nelze. Nabídku lze uplatnit na všech prodejnách společnosti Vodafone, přes call centrum společnosti Vodafone, u obchodních zástupců Vodafone a na e-shopu.
 4. Nabídka platí pouze při aktivaci SIM karty bez uzavření písemné smlouvy. V případě stávajících zákazníků s již uzavřenou písemnou smlouvou se nově aktivovaná SIM karta nepodřazuje pod režim písemné smlouvy.
 5. Nárok na tuto nabídku nevznikne, pokud zákazník nesplní podmínky pro uplatnění nabídky a zaniká, pokud zákazník poruší či nesplní v průběhu trvání nabídky některou z podmínek pro získání a trvání nabídky. Pokud zákazník v průběhu 6 měsíců od aktivace Tarifu na míru nedosáhne svého Minimálního měsíčního plnění, je Vodafone oprávněn doúčtovat zákazníkovi rozdíl mezi jeho reálným a minimálním měsíčním plněním. Pokud dojde v průběhu 6 měsíců od aktivace Tarifu na míru k omezení nebo přerušení poskytování služeb nebo k ukončení smlouvy pro danou SIM kartu z důvodů na straně zákazníka, je zákazník povinen uhradit Vodafone rozdíl mezi celkovou výší úhrad za Vodafone služby čerpané v předmětných 6 měsících od aktivace tarifu a šestinásobku nastavené výše minimálního měsíčního plnění.
 6. Zákazník může využít možnost vrátit telefon v rámci 30 denní záruky spokojenosti poskytovanou společností Vodafone.
 7. Zákazník může využít možnost vrátit Nový telefon současně s Druhým telefonem v rámci 30 denní záruky spokojenosti poskytovanou společností Vodafone. Zákazník tedy nemůže využít možnost vrátit Nový telefon samostatně bez současného vrácení Druhého telefonu. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že při vrácení Nového telefonu a Druhého telefonu musí být splněny podmínky uvedené v podmínkách Záruky spokojenosti současně u obou vracených telefonů.
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Reklamační řád, podmínky Záruky spokojenosti a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 10. Tato nabídka je platná od 12.12.2011 do 31.12. 2011.