Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Business IoT Easy Connect (Platné do 31. 11. 2022)

Podmínky pro poskytování služby IoT Easy Connect společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“)

1. Základní ustanovení

1) Vodafone Business IoT Easy Connect, (dále jen „Služba“), poskytuje bezdrátové připojení zařízení k centrální infrastruktuře Zákazníka určené zejména pro komunikace zařízení internetu věcí (IoT).

2) Tarif zahrnuje objem dat 1024 MB, 250 SMS (jen pro sítě 2G) na dobu životnosti SIM, která je 10 let. Jakmile je objem dat nebo SMS vyčerpány, může si Zákazník zakoupit nový základní balíček dat a SMS prostřednictvím portálu IoT Easy Connect Portal. Platnost nového balíčku, stejně jako původního balíčku zahrnutého při nákupu nové SIM, je omezena životností SIM, která je v každém případě 10 let od data expedice nové SIM ze skladu Vodafone.

3) Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone Czech Republic a. s., s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese  www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

4) Služba je určena pouze pro firemní zákazníky s platným IČO, kteří jsou registrovaní na území ČR.

2. Popis a podmínky využití Služby

1) Se Službou získáte SIM kartu včetně základního balíčku SMS a dat a také používání portálu IoT Easy Connect. Tento portál nabízí komplexní možnosti správy, které lze také provádět prostřednictvím REST API. Díky předplacené platbě vám nevznikají žádné měsíční náklady. Platíte pouze jednorázově za základní balíčky dat a SMS a za SIM karty příslušných typů dle vaší volby. Službu lze zakoupit prostřednictvím internetového obchodu www.ioteasyconnect.cz.

2) Vodafone poskytuje po dobu platnosti této Služby pro komunikaci IoT následující služby:

(a) Dodávka SIM karet;

(b) Poskytování přístupu k portálu Vodafone IoT Easy Connect Portal;

(c) konektivita;

(d) Služba podpory.

3) Životnost SIM karty je 10 let při zahrnutém objemu dat 1024 MB a 250 SMS. Pokud tyto služby nebudou využity během životnosti SIM karty, veškerý zbývající kredit vyprší po skončení životnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že není možný přenos na jiné SIM karty.

4) Pokud individuální využití dat a SMS na SIM kartě přesahuje zahrnutý objem, můžete kdykoli nabít SIM kartu dalším balíčkem dat a SMS o velikosti 1024 MB a 250 SMS. Životnost SIM karty tím nebude prodloužena. Bude vždy 10 let od chvíle, kdy SIM karta opustí sklad Vodafone, resp. je expedována k Zákazníkovi.

5) Parametry a druhy dodávaných SIM karet

Mini-SIM  (2FF),Micro-SIM (3FF), Nano-SIM (4FF) 

Industrial SIM-Card 

Popis 

Široký rozsah aplikací 

SIM čip pro pájení, který odolá extrémním prostředím a provozním podmínkám

Vhodné do náročného prostředí 

Ne

ano

Provozní rozsah teplot

-25 to +80°C 

-40°C to +105°C 

Životnost

minimálně 2 roky

10 let a více

Provozuschopnost

Až 10 let při provozní teplotě mezi -25 ° C a +25 ° C

Více než 10 let při provozní teplotě mezi -40 ° C a +85 ° C

Záruka na SIM

2 roky

2 roky

Formát 

Mini-SIM (2FF) 

Micro-SIM (3FF) 

Nano-SIM (4FF) 

Průmyslové pájitelné pouzdro DFN-8 6 x 5 mm podle standardu ETSI TS 102671

Minimální velikost objednávky

100 

Doporučené použití 

Mnoho populárních aplikací IoT, včetně vnitřních alarmů, zařízení POS a zařízení pro monitorování.

Průmyslové a venkovní aplikace (jako je bezpečnost a měření), kde SIM karta musí odolávat extrémním podmínkám

6) K navázání datového připojení se SIM karta Easy Connect vloží do IoT terminálu a použije se odpovídající APN Vodafone lpwa.vodafone.com. Připojení je provedeno bez ověření pomocí uživatelského jména a hesla. Mobilní terminály M2M/IoT získávají vyhrazenou soukromou IP adresu ze sítě Vodafone.