Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Karta pro studenta s neomezeným voláním v naší síti na 30 dní zdarma“

S účinností od 17.8.2015 není možné Nabídku nově aktivovat. Pro stávající uživatele Nabídky se podmínky nemění.

 1. Kartu pro studenta  s neomezeným voláním v naší síti na 30 dní zdarma (dále jen „nabídka“)
  získá každý zákazník, který si koupí Limitovanou edici Karta pro studenta (dále jen „zákazník“) na prodejnách  nebo v e-shopu (dále jen „prodejní místa.“)
 2. Tato nabídka je platná od 1.9. 2014 do vyčerpání zásob
 3. Počet kusů těchto karet na jednoho zákazníka není nijak omezený
 4. Nabídka obsahuje počáteční kredit ve výši 200 Kč.
 5. Aktivací nabídky dojde k automatické jednorázové aktivaci Balíčku ke kartě – Volání v síti neomezeně. Aktivace je potvrzena SMS zprávou, poté je možné volat zdarma v naší síti po následujících 30 dní.
 6. Pro tuto nabídku platí platný Ceník a podmínky Karty pro partu společnosti Vodafone.
 7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky poskytování datových služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 10.  Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015 a nahrazují podmínky ze dne 1. 9. 2014 

Vytisknout