Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky nabídky “Mobilní internet-Vše v jednom“

 1. Na nabídku „Mobilní internet – Vše v jednom“ (dále jen „Nabídka“) má nárok každý zákazník, který si zakoupí novou SIM kartou s platební metodou Vyúčtování, aktivuje si datový tarif Připojení na stálo a zároveň o tuto Nabídku požádá.
 2. Nabídka se skládá z následujících komponent, které lze vzájemně kombinovat:
  • notebook Acer s předinstalovaným užitečným softwarem (antivirus, MS Office 2010 starter, Windows 7 Home Premium, Mozilla Firefox)
  • Samsung Galaxy Tab
  • netbook Samsung s předinstalovaným užitečným softwarem (Vodafone Mobile Connect, Windows 7 Starter)
  • USB 3G modem za cenu 77,- Kč (včetně DPH) nebo USB Kombo modem za cenu 977,- Kč (včetně DPH)
 3. Notebook Acer, netbook Samsung a Samsung Galaxy Tab jsou v rámci této nabídky prodávány pouze za standardní cenu.
 4. Podmínkou využití Nabídky je aktivace tarifu Připojení na stálo, na který zákazník obdrží speciální slevu 25% na 12 měsíců od aktivace tarifu. Zákazník se zároveň zavazuje užívat uvedený datový tarif po dobu nejméně 12 měsíců od data aktivace, tj. nesmí ho deaktivovat dříve. Pokud dojde v průběhu 12 měsíců od aktivace tarifu Připojení na stálo k omezení nebo přerušení poskytování služeb, deaktivaci tarifu Připojení na stálo nebo k ukončení smlouvy pro danou SIM kartu z důvodů na straně zákazníka, je zákazník povinen uhradit Vodafone finanční náhradu ve výši násobku měsíčního poplatku za tarif Připojení na stálo (po odečtení 25% slevy) a počtu měsíců (včetně započatých), které zbývají do uplynutí 12 měsíců od aktivace tarifu.
 5. Služba Připojení na stálo může být automaticky deaktivována zejména při dosažení limitu aktivované služby Flexistrop, při dosažení výše Volací jistiny nebo při přerušení poskytování služeb z důvodu neuhrazení vyúčtování (v tomto případě je Vodafone rovněž oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu).
 6. Na Nabídku se vztahuje záruka spokojenosti, pokud zákazník dodrží všechny její podmínky ohledně všech komponent Nabídky, které zákazník využil, tzn. zákazník musí vrátit veškeré zboží převzaté v rámci Nabídky v nepoškozeném stavu. Pokud bude chtít zákazník využít 30 denní záruky spokojenosti, pak je nutné kontaktovat naší linku Péče o zákazníky nebo Vodafone prodejny, aby nebyla zákazníkovi vyúčtována finanční náhrada za nesplnění podmínky minimální délky užívání služby Připojení na stálo.
 7. Při koupi zařízení v rámci Nabídky (Notebook Acer, Samsung Galaxy Tab, netbook Samsung) může zákazník využít splátkového prodeje za standardní ceny dle Podmínek splátkového prodeje, který je dostupný pouze na těchto prodejních kanálech: prodejny Vodafone, telefonní linka 800 777 777 nebo 800 77 00 77.
 8. Tato Nabídka není kombinovatelná s jinou nabídkou, která by byla poskytnuta na stejnou SIM kartu.
 9. Firemní zákazník - podnikatel si může při pořízení notebooku Acer navíc zakoupit externí harddisk Acer za cenu 1 Kč. Tato nabídka platí pouze do vyprodání zásob.
 10. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 11. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 12. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 13. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6. 2011 a platí do 25.2.2012.

Vytisknout