Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky uplatňování FUP na mobilní datové služby - platné do 12. 9. 2014

Tyto podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), na uplatňování Fair User Policy (dále jen „FUP“) na mobilní datové služby poskytované zákazníkům (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

A. Vysvětlení pojmů

  1. Fair User Policy (FUP) jsou pravidla, která mají za úkol zajistit stejnou a rovnocennou dostupnost a kvalitu služby pro všechny účastníky, kteří si takovou službu objednají. Nejčastěji jde o dočasné snižování přenosové rychlosti v závislosti na objemu přenesených dat v daném časovém období, případně omezení přenosové rychlosti na vybrané komunikační protokoly. Pravidla FUP se používají zejména v případech, kdy objemy přenášených dat přesahují předem jasně stanovené hranice.
  2. Pro datové měsíční tarify, určené pro předplacenou kartu, se zúčtovacím obdobím myslí kalendářní měsíc ode dne, kdy zákazník začal službu používat.
  3. Pro tarif Vodafone Internet v mobilu na den se ve všech případech dnem myslí nepřetržité období 24 hodin od aktivace tarifu.

B. Podmínky uplatňování FUP

Vodafone uplatňuje dva druhy pravidel FUP:

I. Typ a)

Snížení rychlosti přenosu dat v telekomunikační síti pro přenosové protokoly s výjimkou níže vyjmenovaných (Seznam protokolů bez limitace). Principem je snížení přenosové rychlosti u těch síťových služeb, které zatěžují prostředky sítě nadměrným způsobem, zejména používání programů pro automatické a dlouhodobé stahování velkého objemu dat, např. P2P sítě všeho druhu, protokoly pro trvalé nebo obdobné připojení www, souborových nebo jiných serverů. Na ostatní přístupové protokoly se omezování propustnosti sítě nevztahuje (viz seznam protokolů). Toto pravidlo FUP není nijak závislé na zúčtovacím období - takže jeho aplikace je nastavena trvale. Platí pro všechny datové tarify služby připojení nabízené Vodafonem a využívající technologie GSM (GPRS/EDGE) a UMTS (HSDPA/HSUPA/HSPA+) a LTE. 

Seznam protokolů bez limitace:

 

Protokol port Service
tcp 20 ftp-data
tcp 21 ftp
tcp 22 ssh
tcp 23 telnet
tcp 25 SMTP
tcp 53 DNS
tcp 80 http
tcp 110 POP3
tcp 143 IMAP
tcp 443 https
tcp 500 ISAKMP
tcp 993 IMAPS
tcp 995 POP3S
tcp 1723 pptp control session
tcp 3128 PROXY
tcp 3389 Remote desktop
tcp 8080 PROXY
tcp 10000 IPSEC in TCP
tcp 53 DNS
tcp 123 NTP
tcp 143 IMAP
tcp 500 ISAKMP
tcp 993 IMAPS
tcp 4500 ISAKMP
tcp
pptp tunnel

 

II. Typ b)

Snižování přenosové rychlosti v závislosti na objemu přenesených dat. Toto pravidlo se používá s ohledem na objem přenesených dat ve vztahu ke konkrétnímu uživateli za dané zúčtovací období. Po dosažení stanovené hranice objemu přenesených dat (v celkovém rozsahu dle datového tarifu uvedeno v platném Ceníku http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/osobni-a-firemni/ceniky/) má Vodafone právo účastníkovi podstatně snížit přenosovou rychlost přenosu dat. Překročení stanovené hranice objemu přenesených dat nastane, když v rámci aktuálního zúčtovacího období byl vyčerpaný stanovený objem přenesených dat. Takové snížení přenosové rychlosti je pouze dočasné, a to nejdéle do začátku následujícího nového zúčtovacího období, nebo do doby dokoupení dodatečného objemu dat. Toto pravidlo je aplikováno na mobilní datové tarify služby Připojení nabízené Vodafonem, využívající technologie GSM (GPRS/EDGE) a UMTS (HSDPA/HSUPA/HSPA+) a LTE. 

Vodafone si vyhrazuje právo stanovenou hranici kdykoliv změnit s účinností ode dne zveřejnění na svých webových stránkách.

C. Společná ustanovení

  1. Tyto Podmínky platí pro všechny zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic a.s.
  2. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz.
  3. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014 a nahrazují Podmínky ze dne 21.4.2012.

Vytisknout