Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky Neomezených tarifů

 1. Nabídka Neomezených tarifů je určena všem novým i stávajícím zákazníkům (dále též jen „Tarify“).
 2. Nabídku tvoří dvě pevně přednastavené kombinace balíčků Tarifů na míru, které si zákazník nově pořídí.

Jedná se o následující Tarify:

 • Neomezené volání v síti za cenu 597,- Kč (vč. DPH) – balíček neomezeného volání v síti Vodafone a Fér tarif 399 (který se skládá z balíčku 50 minut Fér, balíček Neomezené SMS v síti Fér, Připojení po mobil standard)
 • Neomezené volání do všech sítí za cenu 901,- Kč (vč. DPH) – balíček neomezeného volání do všech sítí v ČR, balíček Neomezené SMS Fér, Připojení pro mobil premium

Volání se všemi hlasovými balíčky je účtováno po vteřinách; volné minuty není možné využít na volání do zahraničí. Cena volání u tarifu Neomezené volání v síti nad rámec volných minut je 5,03 Kč/minuta (vč. DPH), cena SMS do ostatních sítí u tarifu Neomezené volání v síti mimo síť Vodafone je 1,51 Kč (vč. DPH).

 1. K přednastavené kombinaci si zákazník dle potřeby může, nebo nemusí, přidat některé další doplňkové služby, jako např.: MMS, balíček Kamarádi a další doplňkové služby, které jsou s příslušným Tarifem slučitelné. Tarify jsou kombinovatelné s pořízením zvýhodněného telefonu.
 2. Pokud zákazník změní některou ze složek Tarifu (např. deaktivuje či změní jednu či více komponent přednastavené kombinace) dojde k automatické deaktivaci Tarifu a nastavené služby budou účtovány samostatně dle následující tabulky:

 

Cena s DPH/bez DPH

Neomezené volání v síti Vodafone

705,83 Kč/583,33 Kč

Neomezené volání do všech sítí v ČR

2.722,50 Kč/2.250,- Kč

50 minut Fér

dle aktuálního ceníku

Neomezené SMS v síti Fér

201,67 Kč/166,67 Kč

Neomezené SMS Fér

dle aktuálního ceníku

Připojení pro mobil standard

dle aktuálního ceníku

Připojení pro mobil premium

dle aktuálního ceníku

 1. Tarify nelze kombinovat s nabídkou Promo Sólo natrvalo, Po svém, Sólo a s nabídkou „Program kamarádi na 2 roky zdarma“.
 2. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Tarifů na míru, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 3. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 4. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 12.4.2013.

Vytisknout