Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Neomezeně do všech sítí s Mobilním připojením 500 MB“ při nákupu přes partnerská prodejní call centra a prodejní linku 800 777 777

 1. Tarif “Neomezeně do všech sítí“ je speciální tarif, který obsahuje:
  • neomezené volání a SMS do všech sítí v rámci ČR
  • datový tarif Mobilní připojení 500 MB
  • neomezené volání a SMS ve firmě (v případě firemního zákazníka)
 2. Tarif je nabízen při nákupu přes partnerská callcentra.
 3. Sleva 35 % na tarif Neomezeně do všech sítí na 24 měsíců a sleva 100 % na datový tarif Mobilní připojení 500 MB při nákupu získává každý zákazník, který si splní následující podmínky:
  • od 06. 11. 2014 pouze prostřednictvím partnerských prodejních callcenter  a prodejní linky 800 777 777 zakoupí a následně aktivuje na nově pořízené SIM kartě nabídku
  • zaváže se k Minimálnímu měsíčnímu plnění 349 Kč na 24 měsíců.

  Cena tarifu Neomezeně do všech sítí s Mobilním připojením 500 MB po slevě pak činí 449,15 Kč měsíčně vč. DPH. Standardní cena tarifu Neomezeně do všech sítí je 691 Kč měsíčně, standardní cena datového tarifu Mobilní připojení 500 MB je 249 Kč vč. DPH.

 4. Zákazník o zvýhodnění nenávratně přichází v případě, pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle) nebo dojde na příslušném telefonním čísle k omezení či přerušení služeb (např. z důvodu prodlení s úhradou Vyúčtování). Zákazník dále o zvýhodnění nenávratně přichází v případě deaktivace pořízeného tarifu (např. i při změně tarifu na jiný).
 5. Zákazník nemá nárok na žádné další zvýhodnění kromě zvýhodnění uvedeného v těchto podmínkách.
 6. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky služeb a zařízení za zvýhodněnou cenu, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 7. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
 8. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 9. Nabídka platí od 06. 11. 2. 2014. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne od 06. 11. 2014 a platí do odvolání.

Vytisknout