Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky tarifu „Vodafone první krok“

 1. Nabídka tarifu „Vodafone první krok“ je určena novým zákazníkům a stávajícím nefiremním zákazníkům Vodafone využívajícím předplacené služby, např. Karta do sítě, nebo Karta na víkend (dále též jen „Tarif“).
 2. Nabídku tvoří přednastavená kombinace služeb pro nepodnikající zákazníky, které zákazník vlastní nebo si nově pořídí: Vodafone první krok – balíček 50 minut volání do sítě Vodafone, balíček Neomezené SMS do sítě Vodafone Fér, Připojení pro služby super (20 MB).
 3. K přednastavené kombinaci si zákazník dle potřeby může, nebo nemusí, přidat některé další doplňkové služby, jako např.: MMS, balíček Kamarádi a další doplňkové služby, které jsou s příslušným Tarifem slučitelné. Tarif není kombinovatelný s pořízením zvýhodněného telefonu, telefon lze k Tarifu koupit pouze za standardní cenu.
 4. Tarif nelze kombinovat s nabídkou Promo Sólo natrvalo, Po svém, Sólo, s nabídkou „Program kamarádi na 2 roky zdarma“, „Program kamarádi zdarma navždy“, s programem Rodina a s tarifem Vodafone Passport data.
 5. Pokud zákazník změní některou ze složek Tarifu (např. deaktivuje či změní jednu či více komponent přednastavené kombinace) dojde k automatické deaktivaci Tarifu a nastavené služby budou účtovány dle aktuálního Ceníku. V případě deaktivace hlasového balíčku či balíčku SMS dojde k automatické aktivaci nulových balíčků Tarifů na míru. V případě deaktivace datového tarifu dojde k automatické aktivaci tarifu Připojení pro mobil na den.
 6. Pravidla služeb individuálních komponent, které není možné samostatně aktivovat:
 7. Neomezené SMS do sítě Vodafone Fér – neomezené smsky na všechna čísla v síti Vodafone v rámci ČR.
 8. Připojení pro služby super – datový tarif s 20 MB FUP
 9. Volné jednotky (včetně neomezených SMS) nelze použít k volání na domácí i zahraniční speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou (např. audiotex, dárcovské SMS apod.). Volné SMS nelze využít na posílání SMS zpráv na pevné linky (SMS zprávy na pevné linky jsou zpoplatněny dle aktuálního Ceníku).
 10. Doba platnosti Tarifu a jeho jednotlivých balíčků je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka, přičemž u zákazníků s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Tarif může být aktivován kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti Tarifu či balíčků, tzn. k obnovení počtu volných jednotek balíčků.
 11. Paušální platba za Tarif je zaúčtována okamžitě po jeho aktivaci/změně (první den zúčtovacího období) s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období budou cena Tarifu i počet volných jednotek balíčku vyúčtovány poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. Toto neplatí v případě balíčků s neomezenými jednotkami, u kterých nelze určit poměrnou část volných jednotek (naúčtována tedy bude pouze poměrná částka paušální platby za neomezený balíček, ale jednotky nebudou poměrně propočítány).
 12. Při změnách/rušení Tarifu či balíčků (50 minut do sítě Vodafone, Připojení pro služby super) nedochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl Tarif či balíček aktivní. 
 13. Při změnách/rušení balíčků (Neomezené SMS do sítě Vodafone Fér) dochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl balíček aktivní.
 14. U balíčku obsahujícího neomezené SMS nedochází k převodu volných jednotek z těchto balíčků do dalšího zúčtovacího období.
 15. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezených SMS ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezených SMS k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezených SMS (např. způsob užívání neomezených SMS vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.
 16. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období. Společnost Vodafone si dále vyhrazuje právo omezit služby v případě podezření, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě doúčtování.
 17. Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období.
 18. Vodafone si vyhrazuje právo požadovat navýšení Volací jistiny při aktivaci dalších služeb nebo v jiných zvláštních případech. Vodafone je dále oprávněn požadovat navýšení nebo úhradu Volací jistiny při důvodném podezření na zneužití služeb, při špatné platební morálce, apod., a to, aniž by navýšil Volací limit. Volací jistinu je zákazník povinen na žádost Vodafonu uhradit. Z důvodu uhrazené Volací jistiny není možné požadovat odložení platby ani použití Volací jistiny na úhradu částek za poskytnuté služby.
 19. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Tarifů na míru, Podmínky poskytování datových služeb, podmínky FUP, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 20. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 21. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 22. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015 a nahrazují podmínky ze dne 30. srpna 2013.

Vytisknout