Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Sleva 25% na tarif Připojení pro notebook a tablet“

  1. Na nabídku „Sleva 25% na tarif Připojení pro notebook a tablet“ (dále jen „Nabídka“) má nárok každý zákazník, který o tuto Nabídku požádá při zakoupení dotovaného zařízení a současně si aktivuje jeden z datových tarifů Připojení pro tablet premium, Připojení pro notebook standard, Připojení pro notebook super nebo Připojení pro notebook premium.
  2. Podmínkou využití Nabídky je aktivace jednoho z výše uvedených tarifů při současném pořízení dotovaného zařízení. Pokud o Nabídku zákazník požádá při splnění uvedených podmínek, získá zákazník slevu 25% na aktivovaný tarif (Připojení pro tablet premium, Připojení pro notebook standard, Připojení pro notebook super nebo Připojení pro notebook premium ) na dobu 24 měsíců od aktivace tarifu na SIM kartě, ke které si dotované zařízení pořídil.
  3. Pokud dojde v průběhu 24 měsíců od aktivace tarifu k omezení nebo přerušení poskytování služeb, deaktivaci tarifu nebo k ukončení poskytování služeb pro danou SIM kartu, zákazník o slevu 25% na příslušný tarif nenávratně přichází. Zvolený tarif může být automaticky deaktivován zejména při dosažení limitu aktivované služby Flexistrop, při dosažení výše Volací jistiny nebo při přerušení poskytování služeb z důvodu neuhrazení vyúčtování.
  4. Tato Nabídka není kombinovatelná s jinou nabídkou slevy na výše uvedené tarify, která by byla poskytnuta na stejnou SIM kartu.
  5. Tato nabídka neplatí pro zákazníky OneNet a nelze ji uplatnit u SIM karet zařazených pod písemnou smlouvu (s výjimkou smlouvy uzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
  6. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  7. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
  8. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  9. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.11. 2012 a platí do 22. 5. 2013.

Vytisknout