Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky nabídky “Limitovaná edice SIM karet 30 minut volání do sítě Vodafonu po dobu 5 měsíců zdarma“

  1. Nabídku „Limitovaná edice SIM karet 30 minut volání do sítě Vodafonu po dobu 5 měsíců zdarma“ (dále jen „Nabídka“) může vyžít každý zákazník, který navštíví webovou stránku Vodafone eShop nebo vybrané prodejny, kde si SIM kartu zakoupí.
  2. Koupí SIM karty v rámci této Nabídky za 200 Kč zákazník získá Kartu do sítě s platební metodou dobíjení a aktivovaným balíčkem 30 minut volání do sítě Vodafonu na dobu 5 měsíců zdarma.
  3. Balíček 30 minut volání může zákazník čerpat v průběhu kalendářního měsíce, vždy k  1. dni kalendářního měsíce se balíček 30 volných minut obnoví. Nevyčerpané volné jednotky nejsou převoditelné do následujícího kalendářního měsíce. Balíček 30 minut volání je aktivní od momentu obdržení potvrzující SMS. Balíček se automaticky deaktivuje posledním dnem pátého celého zúčtovacího období.
  4. Čerpání jednotek v rámci služeb Nonstop víkend, Neomezené volání do sítě Vodafone na den, Program dvojka má přednost před čerpáním balíčku 30 minut volání do sítě Vodafone.
  5. Zákazník může zakoupit maximálně 3 SIM karty v rámci této Nabídky.
  6. Na tuto Nabídku se nevztahuje 30 denní záruka spokojenosti.
  7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
  9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  10. Tato nabídka je platná od 20.06.2013 do vyprodání zásob, nejpozději do 31.12.2013. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 29.08.2013 a nahrazují podmínky ze dne 20. 06. 2013.

   Vytisknout