Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Zakoupení dodatečného FUP limitu

  1. Služba Zakoupení dodatečného FUP limitu je poskytována zákazníkům s měsíčními datovými tarify Připojení na stálo, Internet v mobilu a Internet v mobilu naplno.
  2. Služba umožňuje obnovení původního objemu dat tzv. FUP limitu platného pro příslušný tarif. Výše těchto limitů a cena za obnovení FUP limitu je uvedena v ceníku služeb.
  3. Dodatečně zakoupený objem dat lze využívat maximálně do data příští obnovy příslušného datového tarifu, nevyužitý objem dat se nepřevádí do dalšího měsíčního cyklu. Datum obnovy lze zjistit v Internetové samoobsluze, v sekci Detailní chytrý přehled.
  4. Dodatečně zakoupený objem dat se nepřičítá k aktuálnímu stavu nevyčerpaného objemu dat, vždy dochází pouze k obnovení původního objemu dat. Počet obnovení v měsíci není omezen a každý je účtován příslušnou částkou.
  5. Před využitím služby Zakoupení dodatečného FUP limitu je zákazník povinen si ověřit, že výše předplaceného kreditu umožňuje naúčtování příslušného poplatku. V případě nemožnosti naúčtování poplatku u předplacených zákazníků z důvodu nedostatečného kreditu si Vodafone vyhrazuje právo buď a) naúčtovat službu ihned po doplnění kreditu, nebo b) zrušit obnovení FUP limitu, a c) přerušit poskytování služby příslušného datového tarifu na příslušném telefonním čísle.
  6. U paušálních zákazníků si Vodafone vyhrazuje právo naúčtovat platbu za zakoupení dodatečného FUP limitu i nad limit stanovený FlexiStropem.
  7. Cena vyúčtovaná za zakoupení dodatečného FUP limitu se nezapočítává do minimální měsíční částky, ke které se zákazník zavázal.
  8. Tyto podmínky vstupují v platnost od 30.3.2011.

Vytisknout