Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky neomezených tarifů - platné do 25.5.2013

 1. Nabídka neomezených tarifů je určena všem novým i stávajícím zákazníkům (dále též jen „Tarify“). Tuto nabídku však nelze využít na číslech zařazených pod rámcovou smlouvu, tzn. Smlouvu o poskytování zvýhodněných podmínek (s výjimkou smlouvy uzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu). 
 2. Nabídku tvoří dvě pevně přednastavené kombinace balíčků Tarifů na míru, které si zákazník nově pořídí. 

Jedná se o následující Tarify:

 • Neomezené volání v síti za cenu 597,- Kč (vč. DPH) – balíček neomezeného volání v síti Vodafone a Fér tarif 399 (který se skládá z balíčku 50 minut Fér, balíček Neomezené SMS v síti Fér, Připojení po mobil standard) 

  Volání je účtováno tarifikací 1+1; volné minuty je možné využít na volání do zahraničí.
 • Neomezené volání do všech sítí za cenu 901,- Kč (vč. DPH) – balíček neomezeného volání do všech sítí v ČR, balíček Neomezené SMS Fér, Internet v mobilu naplno

  Volání je účtováno tarifikací 60+1; volné minuty není možné využít na volání do zahraničí.
 1. K přednastavené kombinaci si zákazník dle potřeby může, nebo nemusí, přidat některé další doplňkové služby, jako např.: MMS, balíček Kamarádi a další doplňkové služby, které jsou s příslušným Tarifem slučitelné. Tarify jsou kombinovatelné s pořízením zvýhodněného telefonu.
 2. Pokud zákazník změní některou ze složek Tarifu (např. deaktivuje či změní jednu či více komponent přednastavené kombinace) dojde k automatické deaktivaci Tarifu a nastavené služby budou účtovány samostatně dle Ceníku. 
 1. Tarify nelze kombinovat s nabídkou Promo Sólo natrvalo, Po svém, Sólo a s nabídkou „Program kamarádi na 2 roky zdarma“.
 2. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Tarifů na míru, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 3. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 4. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2013 a nahrazují podmínky ze dne 19.4.2013. 

Vytisknout