Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Karta na víkend (Karta na míru) za cenu 100 Kč a kreditem 200 Kč

  1. Na „Balíček Karta na víkend (Karta na míru)“ (dále jen „Balíček“) má nárok každý zákazník, který navštíví webovou stránku Vodafone eShop a nebo obdrží speciální nabídku Balíčku VF Parku. Koupí Balíčku za 100 Kč a jeho aktivací získá zákazník Kartu na víkend (dříve Kartu na míru) s kreditem 200 Kč
  2. Na tuto nabídku se nevztahuje 30 denní záruka spokojenosti.
  3. Koupí tohoto Balíčku dává zákazník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společností Vodafone Czech Republic a.s. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalších právních předpisů, to vše ve smyslu Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací. Více informací na www.vodafone.cz
  4. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  5. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
  6. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  7. Tato nabídka je platná od 23.4. 2013 do 31.8. 2013, nebo do vyprodání zásob. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 23.4. 2013.

Vytisknout