Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Data za super cenu“

 1.  Nabídka „Data za super cenu“ obsahuje: Slevu 64% na Mobilní připojení 500 MB“ (dále jen „Nabídka“)
 2. Na tuto nabídku má nárok každý zákazník, který má minimálně dvě SIM karty a splní obě níže uvedené podmínky.
  • zákazník se na jedné SIM kartě zavázal k minimálnímu měsíčnímu plnění minimálně ve výši 249 Kč měsíčně; a

  zákazník si na druhé SIM kartě aktivuje tarif Mobilní připojení 500 MB se závazkem 50 Kč na 24 měsíců a získává slevu 64 % na aktivovaný tarif Mobilní připojení 500 MB na dobu 24 měsíců od aktivace tarifu na SIM kartě. Pokud dojde v průběhu 24 měsíců od aktivace tarifu k omezení nebo přerušení poskytování služeb, deaktivaci tarifu nebo k ukončení poskytování služeb pro danou SIM kartu, zákazník o slevu nenávratně přichází.

 3. Zvolený tarif může být automaticky deaktivován zejména při dosažení limitu aktivované služby Flexistrop, při dosažení výše Volací jistiny nebo při přerušení poskytování služeb z důvodu neuhrazení vyúčtování.
 4. Tato Nabídka není kombinovatelná s jinou nabídkou slevy na Mobilní připojení 500 MB, která by byla poskytnuta na stejnou SIM kartu. Nabídka v bodě 2 těchto podmínek není kombinovatelná se zvýhodněním poskytovaným za Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu (část. B.), tzn. zákazník nemá nárok na další zvýhodnění kromě zvýhodnění uvedeného v těchto podmínkách. Zákazník na této datové SIM nesmí po dobu 2 let využít jiný datový či hlasový balíček.
 5. Tato nabídka neplatí pro zákazníky OneNet a nelze ji uplatnit u SIM karet zařazených pod písemnou smlouvu (s výjimkou smlouvy uzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
 6. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu. Podmínky poskytování datových služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 7.  Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 8. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 9. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015 a nahrazují podmínky ze dne 11. 11.2013. 

Vytisknout