Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Extra minuty do všech sítí při On-line nákupu“ - platné do do 30.4.2013

 1. Nabídku „Extra minuty do všech sítí při on-line nákupu“ může využít každý zákazník, který navštíví webovou stránku Vodafone eShop, kde si pořídí novou SIM kartu (dále jen „On-line nákup“) a splní další podmínky této nabídky.
 2. Extra minuty (jak je uvedeno níže) do všech sítí při On-line nákupu získává každý zákazník, který si od 22.11.2012 do 30.4.2013 prostřednictvím stránky Vodafone eShop zakoupí a následně aktivuje na nově pořízené SIM kartě Vodafone Fér tarif 399, Fér tarif 599, Fér tarif 799, Fér tarif 999 nebo Fér tarif 1499.
 3. Extra minuty do všech jsou odstupňovány dle tarifu aktivovaného dle těchto podmínek na nově pořízené SIM kartě následovně:
  1. Fér tarif 399 – Extra 30 volných minut měsíčně do všech sítí v České republice na 3 měsíce
  2. Fér tarif 599 – Extra 60 volných minut měsíčně do všech sítí v České republice na 3 měsíce
  3. Fér tarif 799 – Extra 60 volných minut měsíčně do všech sítí  v České republice na 3 měsíce
  4. Fér tarif 999 – Extra 120 volných minut měsíčně do všech sítí v České republice na 3 měsíce
  5. Fér tarif 1499 – Extra 180 volných minut měsíčně do všech sítí v České republice na 3 měsíce
 4. Extra minuty získává zákazník na dobu prvních 3 měsíců od aktivace příslušného tarifu.
 5. Zákazník o Extra minuty nenávratně přichází v případě, pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle) nebo dojde na příslušném telefonním čísle k omezení či přerušení služeb (např. z důvodu prodlení s úhradou Vyúčtování). Zákazník dále o Extra minuty nenávratně přichází v případě deaktivace pořízeného tarifu (např. i při změně tarifu na jiný). V případě změny tarifu na vyšší Férový tarif zákazník o Extra minuty nepřichází, ale počet Extra minut se nenavyšuje.
 6. Extra minuty do všech sítí při On-line nákupu jsou kombinovatelné se slevou 1000 Kč na vybrané mobilní telefony a se slevou 500 Kč, 1000Kč, 2000 Kč na telefon k pořízení datového měsíčního tarifu.
 7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky služeb a zařízení za zvýhodněnou cenu, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
 9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 10. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2013. a nahrazují podmínky ze dne 29. 11. 2012. 

Vytisknout