Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky pro oddělený prodej regulovaných roamingových služeb

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 má zákazník od 1.7.2014 možnost využít služeb jiného poskytovatele pro zajištění regulovaných roamingových služeb, odděleně od domácích a neregulovaných roamingových služeb poskytovaných ze strany Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), bez nutnosti změnit své telefonní číslo nebo SIM kartu – tzv. oddělený prodej roamingových služeb. 

Využívat roamingové služby jiných poskytovatelů můžete dvojím způsobem:

Objednáním oddělení veškerých roamingových služeb v EU před odjezdem do zahraničí

V tomto případě si vyberete jiného poskytovatele roamingových služeb (tzv. Single-IMSI ARP), který Vám bude poskytovat veškeré roaming služby v rámci EU (seznam dotčených zemí najdete níže). Pokud budete potom využívat roamingových služeb v prostoru EU, tak účtování za veškerých roamingových služeb (hlas, SMS, data a MMS) v rámci EU zajistí vámi vybraný poskytovatel, dle podmínek s ním dohodnutých. Stejně tak vám vybraný poskytovatel zajistí potřebné informace o cenách, limitech a podporu pro čerpaní jeho služeb. Roamingové služby v rámci EU vám v tomto případě nejsou účtovány společností Vodafone .

Pro ostatní služby, včetně roamingových služeb mimo země EU zůstává poskytovatelem Vodafone.

Objednáním oddělení datových roamingových služeb v EU po odjezdu do zahraničí

V tomto případě výběrem jiného poskytovatele roamingových datových služeb (tzv. LBO ARP) budete v rámci EU využívat samostatně roamingové datové služby a samostatně ostatní roamingové služby (hlas, SMS a MMS) poskytovaných Aktuálním poskytovatelem roamingových služeb v EU. Aktuálním poskytovatelem je buď Vodafone nebo jiný poskytovatel, ke kterému jste přenesli veškeré své roamingové služby (Single-IMSI ARP viz. předchozí odstavec).   

I v tomto případě zůstává Vodafone Czech Republic a.s. poskytovatelem ostatních služeb, včetně roamingových služeb mimo země EU.

Pokud budete chtít využít nabídek jiných poskytovatelů roamingových služeb, měli byste postupovat následovně:

Využití veškerých roamingových služeb v EU u jiného poskytovatele (Single-IMSI metoda)

 • Ještě před odjezdem do zahraničí si vyberte operátora (Single-IMSI ARP) a zjistěte, jestli tento poskytovatel nabízí roamingové služby zákazníkům sítě Vodafone. Aktuální seznam operátorů poskytující služby zákazníkům metodou Single-IMSI najdete na konci tohoto dokumentu.
 • Pokud Vámi vybraný subjekt nabízí roamingové služby zákazníkům Vodafone, potom si přes Vodafone linku zjistěte Váš unikátní 14timístný ověřovací kód pro přenos roamingových služeb k jinému poskytovateli, se kterým se prokážete u Vámi vybraného operátora, že jste osobou oprávněnou žádat o oddělený prodej roamingových služeb. Na základě této autorizace s Vámi vybraný operátor domluví datum oddělení poskytování roamingových služeb. Do 24 hodin od zvoleného data dojde ke změně poskytovatele o čemž Vás vyrozumí Vámi vybraný operátor.
 • Od této chvíle Vám veškeré roamingové služby poskytuje v prostoru EU vybraný operátor, který je odpovědný za jejich kvalitu, řádné vyúčtování a podporu prostřednictvím jím provozované informační linky.
 • Volání na zákaznickou linku Vodafone z prostoru EU, je zpoplatněno dle podmínek vybraného operátora.
 • Spotřebovaná roamingová data u vybraného operátora, nejsou zahrnuta do roamingového datového limitu u Vodafone.

Využití datových roamingových služeb u jiného poskytovatele (LBO metoda)

 • Vyberte si operátora (LBO ARP) a zjistěte, jestli tento poskytovatel nabízí roamingové služby zákazníkům Vodafone. Aktuální seznam sítí poskytující oddělení datového roamingu (LBO služby) je na konci tohoto dokumentu.
 • Čerpání datového roamingu u jiného poskytovatele zahájíte tím, že si po vycestování do zahraničí v nastavení telefonu změníte APN jméno pro přístup k datovým službám na „euinternet“.
 • Od této chvíle Vám datové služby poskytuje vybraný operátor, který je odpovědný za jejich kvalitu, řádné vyúčtování a podporu prostřednictvím jím provozované informační linky.
 • Pokud budete chtít ukončit využívání odděleného datového roamingu v dané navštívené síti, změňte název APN zpět na „internet“. 
 • Spotřebovaná roamingová data u vybraného poskytovatele, nejsou zahrnuta do roamingového datového limitu u Vodafone.
 • Po návratu ze zahraničí domů, je potřeba změnit název APN zpět na „internet“, jinak Vám nebudou fungovat domácí data.

Poplatky za využití roamingových služeb u jiného poskytovatele a četnost změn poskytovatele: 

Pokud se rozhodnete oddělit poskytování roaming služeb v prostoru EU od domácích a ostatního roamingu , můžete to udělat kdykoliv a není Vám za to ze strany Vodafone účtován jakýkoliv dodatečný poplatek. Vaše MSL ani nastavení služeb u Vodafone tímto není dotčeno.

Změna domácího poskytovatele – přenesení telefonního čísla

V případě, že se rozhodnete změnit národního poskytovatele služeb formou přenesení čísla, nemá nový domovský poskytovatel povinnost podporovat služby poskytované jiným konkrétním poskytovatelem roamingu, kterého jste využíval v sítí Vodafone.

Pokud využíváte veškeré roamingové služby v EU u jiného poskytovatele, přenosem vašeho čísla do jiné domácí sítě o tuto službu přijdete. Po dokončení přenosu čísla je potřeba znovu zajistit oddělení poskytování veškerých roamingových služeb v EU.

Využití oddělených datových roamingových služeb v EU není přenosem čísla dotčeno, ale nový domácí poskytovatel nemusí podporovat tuto službu pro vámi zvoleného operátora LBO služby.

Jaké jsou důvody pro zamítnutí oddělení roamingových služeb

Žádost o oddělení veškerých roamingových služeb v EU může být Vodafonem odmítnuta v následujících případech:

 • Vybraný operátor nemá dohodu s Vodafone Czech Republic a.s. o spolupráci při poskytování služeb.
 • Žádost o oddělení služeb, kterou zasílá vybraný operátor, neobsahovala správný unikátní 14timístný ověřovací kód pro přenos roamingových služeb k jinému poskytovateli.
 • Číslo, u kterého má dojít k oddělení služeb není aktivní, nemá povolené roamingové služby, probíhá proces přenosu čísla nebo probíhá proces změny nastavení služeb.

Žádost o oddělení datových roamingových služeb v EU může být Vodafonem odmítnuta v následujících případech:

 • Vybraný operátor nemá dohodu s Vodafone Czech Republic a.s. o spolupráci při poskytování služeb.
 • Číslo, u kterého má dojít k oddělení služeb nemá povolené datové služby nebo roamingové datové služby.
 • Zákazník (majitel čísla) zakázal pro dané číslo využití oddělení datových roamingových služeb v EU

Příloha č. 1

Území, kde lze využívat oddělené prodeje roamingové služby

V následujících zemích můžete využívat nabídku odděleného prodeje regulovaných roamingových služeb.

Jméno země

Mezinárodní předvolba (CC)

Řecko

30

Nizozemsko

31

Belgie

32

Francie

33

Španělsko

34

Kanárské ostrovy

34

Maďarsko

36

Itálie

39

Rumunsko

40

Rakousko

43

Spojené království

44

Normanské ostrovy

44

Manský ostrov

44

Dánsko

45

Švédsko

46

Norsko

47

Polsko

48

Německo

49

Francouzský Reunion

262

Gibraltar

350

Portugalsko

351

Azory

351

Madeira

351

Lucembursko

352

Irsko

353

Island

354

Malta

356

Kypr

357

Finsko

358

Alandy

358

Bulharsko

359

Litva

370

Lotyšsko

371

Estonsko

372

Chorvatsko

385

Slovinsko

386

Slovensko

421

Lichtenštejnsko

423

Guadeloupe

590

Sv. Bartoloměj

590

Sv. Martin

590

Francouzský Guyana

594

Martinik

596

Příloha č. 2

Seznam poskytovatelů nabízejících službu odděleného prodeje roamingových služeb (Single IMSI ARP) 

V tuto chvíli tyto služby zákazníkům společnosti Vodafone Czech Republic a.s. nenabízí žádný jiný operátor (Single IMSI ARP). 

Příloha č. 3

Seznam poskytovatelů nabízejících oddělený prodej datových roamingových služeb (LBO ARP)

V následujícím seznamu jsou uvedeny sítě, ve kterých lze využít nabídku oddělení datového roamingu.

Jméno země

Operátor

 

 

V tuto chvíli tyto služby zákazníkům společnosti Vodafone Czech Republic a.s. nenabízí žádný jiný operátor (LBO ARP).

Vytisknout