Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Promo sleva 100 CZK na telefony, tablety, modemy a příslušenství“

  1. Nabídku „Promo sleva 100 CZK na telefony, tablety, modemy a příslušenství“ (dále také jen „nabídka“ nebo jen „promo sleva 100 CZK“) může využít každý stávající zákazník, který navštíví jakoukoliv prodejnu Vodafone, kde si zakoupí nový telefon, tablet, modem nebo příslušenství a zároveň splní další podmínky této nabídky.
  2. Pro uplatnění výše uvedené slevy je potřeba být předem kontaktován call centrem společnosti Vodafone a obdržet nabídku se slevou od operátora ústně a dále následně v sms zprávě.
  3. Zákazník o Promo slevu 100 CZK nenávratně přichází po uplynutí její platnosti – tj. 3 měsíce.  Tato doba začíná běžet dnem přijetí sms zprávy mobilním telefonem daného zákazníka, která obsahuje informaci o slevě.
  4. Je-li cena zakoupeného zboží nižší než 100 Kč a zákazník na ni žádá  uplatnit Promo slevu 100 CZK, pak bude výsledná cena k zaplacení 0 CZK. Případný rozdíl v ceně se zákazníkovi nedoplácí.
  5. Promo sleva 100 CZK není kombinovatelná s jinými slevami poskytovanými na cenu telefonů.
  6. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky služeb a zařízení za zvýhodněnou cenu, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  7. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
  8. Vodafone si vyhrazuje právo jakýkoli zákaznický servis poskytovaný ze strany Vodafone (hovor s operátorem či péče na značkové prodejně Vodafone či jiných prodejních kanálech Vodafone) zpoplatnit částkou 31,26 Kč vč. DPH. Změny nastavení služeb u svého zákaznického účtu (aktivaci a deaktivaci služeb, blokování SIM karty v případě ztráty, nastavení způsobu platby Vyúčtování atd.) může zákazník provádět bezplatně prostřednictvím Internetové, Hlasové, Kapesní mobilní či SMS samoobsluhy.
  9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  10. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 10. 12. 2013.

Vytisknout