Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky promoakce „Navýšení datového objemu pro tarify Připojení bez kabelu a Připojení bez kabelu+“

  1. Tyto Podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“), při poskytování datového tarifu „Připojení bez kabelu“ a „Připojení bez kabelu +“ (dále jen „Podmínky“).
  2. Promoakce „Navýšení datového objemu pro tarify Připojení bez kabelu a Připojení bez kabelu+“ (dále jen „Promoakce“) může využít nefiremní nebo firemní zákazník (platí i pro OneNet zákazníky a zákazníky s rámcovou smlouvou).
  3. Zákazníkům, kteří mají ke dni účinnosti těchto Podmínek aktivní tarif „Připojení bez kabelu“ nebo Připojení bez kabelu+“, bude od 11. 6. 2017 v rámci Promoakce automaticky navýšen základní datový objem na 60 GB. Tato Promoakce je platná do 15. 9. 2017.
  4. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky služby Připojení bez kabelu, Podmínky služby Připojení bez kabelu +, Podmínky služby Připojení bez kabelu pro OneNet zákazníky, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz.
  5. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit, prodloužit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  6. Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.
  7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 10. 6. 2017.

Vytisknout