Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky nabídky „Crazy week– výhodně napořád“ pro pevný internet na doma

1. Kdo může nabídku využít

Nabídku mohou využít všichni noví nefiremní zákazníci (spotřebitelé), kteří si nově pořídí službu Pevný internet Kabel 150 Mbps (bývalá síť exUPC).

Nabídku mohou využít všichni noví firemní zákazníci (podnikatelé), kteří si nově pořídí službu Pevný internet Kabel 200 Mbps Profi (bývalá síť exUPC).

Výše uvedenou nabídku mohou získat i stávající nefiremní zákazníci, kteří si nově pořídí službu Pevný internet Kabel 150 Mbps (bývalá síť exUPC) do 31.7. 2022, nebo stávající firemní zákazníci, kteří si nově pořídí službu Pevný internet Kabel 200 Mbps Profi (bývalá síť exUPC) do 31.7. 2022, zároveň za splnění následujících podmínek:

  • Stávající zákazník může nabídku využít při změně Pevného internetu z nižší rychlosti, pokud se tím zároveň navýší jeho měsíční cena za pevný internet (navýšení měsíční ceny za službu se počítá z ceny bez modemu a po uplatnění všech slev).
  • Stávající zákazník může nabídku využít i při aktivaci nové, tzv. Kombinované nabídky (např. zvýhodněná nabídka v kombinaci mobilní tarif a pevný internet), nebo při dokupu nové služby do Kombinované nabídky, pokud se tím navýší její měsíční závazek.

Nabídka se nevztahuje na zákazníky, kteří za posledních 6 měsíců využili Promo: Vánoce 2021 – Pevný internet se 100% slevou nebo Gigabit výhodně Napořád nebo Pevný internet s 10 % napořád.

2. Aktivace a deaktivace nabídky

K aktivaci nabídky vedou hned tři cesty. Zastavte se v naší prodejně, pokud to chcete probrat osobně, případně zavolejte na Vodafone zákaznickou linku.

Při aktivaci nabídky podle bodu 2. výše získají zákazníci zvýhodnění na měsíční Vyúčtování na příslušnou službu v této výši: 35% sleva na měsíční poplatek za službu Pevný internet Kabel 150 Mbps (bývalá síť exUPC), resp. 37% sleva na měsíční poplatek za službu Pevný internet Kabel 200 Mbps Profi (bývalá síť exUPC)

Zvýhodnění se nevztahuje na poplatky za pronájem modemu, které činí 70 Kč za měsíc.

Při aktivaci nabídky v průběhu zúčtovacího období bude sleva dle této nabídky poskytnuta v poměrné výši.

V případě budoucí změny na jiný tarif (mimo tuto nabídku) bude sleva automaticky deaktivována a zákazník bude hradit cenu aktivních služeb dle aktuálního ceníku.

3. Společná ustanovení

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách https://www.vodafone.cz/internet.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a. s. (a její síť, produkty a služby), se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, prodloužit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

V případě podezření na zneužití nabídky si Vodafone vyhrazuje právo neaktivovat službu na telefonním čísle či deaktivovat slevy. Na danou slevu nevzniká právní nárok.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15.7. 2022.