Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Kamarádi ze všech sítí - platné do 1.3.2011

 1. Služba Kamarádi ze všech sítí (dále též jen „Služba“) je určena stávajícím nefiremním i firemním zákazníkům (vyjma OneNet zákazníků).
 2. Za měsíční paušál (dle aktuálního Ceníku) získá zákazník 333 minut volání a neomezené SMS až na 4 zvolená čísla v síti Vodafone, O2, T-Mobile, U:fon a do pevných linek (začínajících 2, 3, 4, 5, 6, 7) v rámci ČR. Minuty nad rámec tarifu jsou účtovány dle nastaveného tarifu. Minuty a SMS v rámci Služby se nečerpají z volných minut a SMS tarifu.
 3. Přidání či odebrání čísla kamarádů je vždy zdarma. Zákazník může provést změny (přidání/odebrání čísla) 4x během zúčtovacího období. Další změny jsou možné v dalším zúčtovacím období.
 4. Při odebrání čísel v průběhu zúčtovacího období bude zákazníkovi vrácena poměrná část měsíčního poplatku za období od odebrání čísla do konce zúčtovacího období. Při přidání čísel v průběhu zúčtovacího období bude zákazníkovi naúčtována poměrná část poplatku za období od přidání čísla do konce zúčtovacího období.
 5. Na Službu nemá vliv změna tarifu, ledaže by takový tarif nebyl se Službou kombinovatelný (dle podmínek příslušného tarifu). Pokud není Služba s tarifem kombinovatelná, dojde aktivací takového tarifu k deaktivaci Služby.
 6. Limit 333 minut platí pro jedno zúčtovací období. Nevyčerpané minuty se nepřevádí do dalšího zúčtovacího období. O čerpání limitu 333 minut je zákazník informován po každém ukončeném hovoru pomocí Zprávy na displeji (pokud má tuto službu aktivní). Stav čerpání nelze zjistit jiným způsobem.
 7. Službu lze deaktivovat prostřednictvím Internetové samoobsluhy.
 8. Zvýhodněná cena volání na zvolená čísla funguje jednosměrně, tzn. že druhý účastník při volání zpět platí standardní cenu dle svého aktuálního platného tarifu.
 9. Volání a SMS ze zahraničí se řídí aktivovaným roamingovým tarifem.
 10. Službu lze kombinovat se službami/tarify Kamarádi, Student na míru, Vlastní síť a Vlastní síť neomezeně, Férové tarify, Tarif na míru, Společný tarif na míru, Nabité tarify, Tarify Naplno, Mezi námi a Sdílený tarif pro podnikání. Službu naopak nelze kombinovat se službami Karta na víkend, Odepiš, Karta do sítě, VF Nabitá karta, VF karta, VF Karta bez limitu, VF Karta speciální edice a Karta se vším všudy.
 11. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 12. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 13. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 14. Tyto podmínky jsou účinné od 1.5.2011.

Vytisknout