Vodafone

Podmínky nabídky Odpuštění paušálu za službu VPN firma

  1. Nabídka Vodafonu na Odpuštění paušálu za službu VPN firma zahrnuje možnost získat 100 % slevu z poplatku za službu VPN firma ke všem nově aktivovaným SIM s jedním z Nabitých tarifů.
  2. 100 % slevu zákazník získává na všechny SIM s Nabitými tarify na dobu, na kterou v daném období uzavírá smlouvu.
  3. Nabídku mohou získat všichni firemní zákazníci Vodafonu (tj. podnikatelé dle platných právních předpisů), kteří během stanoveného období uzavřou smlouvu se závazkem minimálního měsíčního plnění.
  4. Nárok na slevu získá firemní zákazník v případě, že v období od 4.5.2009 do 30. 6. 2009 uzavře smlouvu na minimálně 1 novou SIM kartu s jedním z tarifů Nabito 119, Nabito 350, Nabito 700, Nabito 1150 nebo Nabito 2100.
  5. Nárok na odměnu musí firemní zákazník uplatnit současně s učiněním objednávky. V opačném případě zákazník ztrácí na odměnu nárok.
  6. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  7. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
  8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 4.5.2009.

Vytisknout