Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Vodafone Cloud a Vodafone Protect zdarma“

  1.  Nabídku „Vodafone Cloud a Vodafone Protect zdarma“ (dále také jen „nabídka“ může využít každý zákazník, který využívá služby Vodafonu.
  2.  Nabídku v případě Vodafone Cloud nabízíme datové úložiště o objemu 8 GB/16 GB/32 GB a u služby Vodafone Protect ve verzi Premium. 
  3. Nabídka je platná pro všechny aktivace uvedených balíčků v období od 13.9.2014 do 7.11.2014. 
  4. Pokud si zákazník aktivuje službu např. 6.11. 2014, zákazník bude využívat promo nabídku po dobu 30 dnů od aktivace a při obnově služby, tedy 6.12. 2014 je služba již zpoplatněna dle platného ceníku. 
  5. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky služeb, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz. 
  6.  Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby). 
  7. Vodafone si vyhrazuje právo jakýkoli zákaznický servis poskytovaný ze strany Vodafone (hovor s operátorem či péče na značkové prodejně Vodafone či jiných prodejních kanálech Vodafone) zpoplatnit částkou 31,26 Kč vč. DPH. Změny nastavení služeb u svého zákaznického účtu (aktivaci a deaktivaci služeb, blokování SIM karty v případě ztráty, nastavení způsobu platby Vyúčtování atd.) může zákazník provádět bezplatně prostřednictvím Internetové, Hlasové, Kapesní mobilní či SMS samoobsluhy. 
  8. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější. 
  9. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 13.9.2014 

Vytisknout