Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Balíčky k předplaceným kartám Vodafonu - platné do 15. 1. 2015

 1. Nabídku „Balíčků k předplaceným kartám“ (dále jen „Balíčky“) mohou využít všichni noví i stávající zákazníci společnosti Vodafone s předplacenými kartami, včetně Tarifu na míru s předplacenou platební metodou. Nabídka není určena zákazníkům s předplacenou kartou Oskarta a Studentfone.
 2. Nabídka se skládá ze 8 Balíčků ke kartě popsaných v tabulce.

  Balíčky ke kartě 
  Komplet

  Balíčky ke kartě 
  Volání

  Balíčky ke kartě 
  Data a SMS

  Balíček ke kartě
  Komplet v síti

  neomezené volání a sms v síti VF + 500 MB

  249 Kč

  Balíček ke kartě
  Volání v síti neomezeně

  neomezené volání v síti VF

  99 Kč

  Balíček ke kartě
  50 MB a SMS v síti neomezeně

  150 MB a SMS v síti neomezeně

  99Kč

  Balíček ke kartě
  Komplet do všech sítí

  neomezené volání a sms do všech sítí + 1,5 GB

  899 Kč

  Balíček ke kartě
  Volání do všech sítí

  neomezené volání v síti VF + 100 minut do ostatních sítí

  249 Kč

  Balíček ke kartě
  500 MB a SMS v síti neomezeně

  500 MB a SMS v síti neomezeně

  199Kč
  -

  Balíček ke kartě
  Volání do všech sítí neomezeně

  neomezené volání do všech sítí

  599 Kč

  Balíček ke kartě
  1,5 GB a SMS do všech sítí neomezeně

  1,5 GB a SMS do všech sítí neomezeně

  599Kč

  Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.

 3. Volání a sms v rámci Balíčků lze uskutečnit do všech mobilních a pevných sítí v rámci České republiky s výjimkou linek se speciální tarifikací.
 4. Objednání Balíčků lze provést ve všech samoobsluhách Vodafonu, v prodejnách Vodafonu, přes operátora Linky péče o zákazníky. Balíčky je možné začít využívat po přijetí potvrzovací sms.
 5. Je možné mít aktivních zaroveň více balíčků -  je možné kombinovat Balíčky ke kartě Volání s Balíčky ke kartě Data a SMS. Není možné kombinovat Balíčky jednoho typu a dále Balíčky Komplet s jakýmkoliv jiným typem Balíčků (Balíčky Volání a Balíčky Data a SMS). V tomto případě je ihned ukončena platnost původního Balíčku a původní Balíček je nahrazen nově objednaným s platností plných 30 dní. V případě, že si chce zákazník s aktuálně platným Balíčkem Komplet v síti (jehož součástí je volání v síti Vodafonu neomezeně) zaktivovat Balíček ke kartě – Volání v síti neomezeně, zákazník obdrží upozornění, že má již Balíček aktivní a k aktivaci nového Balíčku nedojde
 6. Aktivace Balíčků neovlivňuje základní ceny předplacené karty, ke které byl balíček aktivován. Pro aktivaci Balíčku je nutné mít dostatečný kredit, minimálně v hodnotě ceny Balíčku.
 7. V případě Balíčku neomezené volání v síti  se cena za minutu mimo síť Vodafone řídí ceníkem tarifu předplacené karty. Po provolání volných minut z balíčku Balíček ke kartě - Volání do všech sítí, je zákazníkovi účtována sazba dle jeho tarifu/předplacené karty a volné minuty v balíčku jsou účtovány po první provolané minutě po vteřinách (60+1). V případě Balíčku volání do všech sítí se po vyčerpání volných jednotek při volání mimo síť Vodafone hovory účtují dle ceníku předplacené karty.
 8. Cena Balíčků se automaticky a ihned strhne z kreditu.
 9. Platnost Balíčků je plných 30 dní.
 10. Balíčky se automaticky neobnovují – pokud zákazník chce některý z Balíčků dál využívat, vždy si ho musí opět sám aktivovat.
 11. Balíčky nelze zrušit, ruší se automaticky po vypršení platnosti. V době platnosti Balíčku lze Balíček změnit na jiný. Kredit se za nevyužitý Balíček nevrací.
 12. Pokud kredit zákazníka, který má aktivní některý z Balíčků, klesne na nebo pod minimální vyžadovanou hodnotu (0 Kč), může jej stále využívat.
 13. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 14. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 15. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 16. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015 a nahrazují podmínky ze dne 8.11.2014. 

Vytisknout