Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky Vánoční nabídky - odpuštění paušálního poplatku

  1. Vánoční nabídku - odpuštění jednoho měsíčního paušálu u Nabitého tarifu (dále jen „Nabídka“) mohou využít noví zákazníci Vodafone, kteří si v období od 13.12.2008 0.00 hod. do 14.12.2008 23.59 hod. objednají prostřednictvím eShopu Vodafonu novou SIM kartu s Nabitým tarifem.
  2. Na základě aktivace Nabídky bude zákazníkovi poskytnuta 100 % sleva na měsíční paušál na první celé zúčtovací období. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností do budoucna se uvádí, že poměrná část měsíčního paušálu za první neúplné celé zúčtovací období musí být zákazníkem uhrazena.
  3. Nabídku je možné získat pouze jednou na každé telefonní číslo (SIM kartu). Nabídku nemohou využít firemní zákazníci s písemnou smlouvou.
  4. Zákazník bude o konci bezplatného období informován předem prostřednictvím SMS.
  5. Nárok na tuto Nabídku zaniká při přechodu na jiný než Nabitý tarif, při přechodu na Vodafone kartu, při sloučení nebo rozdělení zákaznického účtu nebo při ukončení smlouvy.
  6. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  7. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
  8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 13.12.2008.