Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Buďte tolerantní!“

 1. Nabídku „Buďte tolerantní!“ (dále jen „Nabídka“) mohou využít všichni stávající i noví zákazníci Vodafone bez písemné smlouvy, kteří si v období od 1.6.2011 do 30.6.2011 aktivují jakýkoliv měsíční datový tarif (Vodafone Internet v mobilu, Vodafone Internet v mobilu naplno nebo Připojení na stálo) a o tuto Nabídku požádají.
 2. Zákazníkovi, který se v období od 1.6.2011 do 30.6.2011 (dále jako „doba trvání Nabídky“) v prodejnách Vodafone prokáže jako „tolerantní“ (jediné možné způsoby, jak se prokázat jako „tolerantní“ jsou popsány v bodě 3. těchto podmínek), aktivuje si měsíční datový tarif a současně požádá o Nabídku, získá dva dny SMSkování do sítě Vodafone zdarma. Po uplynutí těchto dvou dnů budou opět SMS do sítě Vodafone účtovány za plnou cenu.
 3. Způsoby, jak se v prodejnách Vodafone prokázat jako „tolerantní“:
  • zákazník ukáže pracovníkovi Vodafone v mobilu tapetu ČIlichili, která bude ke stažení prostřednictvím QR kódu v tištěném časopise Čilichili na adrese m.vodafone.cz/cili, nebo
  • zákazník přinese vytištěný plakátek z www.cilicili.cz/vodafone/budte-tolerantni, nebo
  • zákazník přinese placku Čilichili, kterou předplatitelé Čilichili dostanou spolu s červnovým výtiskem časopisu.
 4. Zákazník bude moci posílat SMS do sítě Vodafone zdarma od okamžiku aktivace a dále pak po následující 2 celé dny. O aktivaci bude zákazník informován SMS zprávou. Deaktivace proběhne automaticky bez předchozího upozornění. Vodafone se bude snažit provést aktivaci do 24 hodin od žádosti o Nabídku, ne vždy ale může společnost Vodafone garantovat aktivaci v tomto čase.
 5. Tuto Nabídku nelze kombinovat s programem Vyzkoušej a kup, tzn. že pokud zákazník v době trvání Nabídky využije u měsíčního datového tarifu od 1.6.2011 do 30.6.2011 program Vyzkoušej a kup, tak nemá na poskytnutí Nabídky nárok a obráceně.
 6. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 7. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (a její síť, produkty a služby).
 8. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 9. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2011.