Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky tarifu Vodafone Roaming na den (účinné od 25. 8. 2017)

 1. Tarif Vodafone Roaming na den (dále také jen „Tarif“) je určen všem zákazníkům Vodafonu.
 2. Tarif lze aktivovat a používat s těmito tarify: Start, Red Naplno, Red, Red LTE, Red+ a Smart tarify a hlasovými a sms balíčky Tarifů na míru; Student na míru, se všemi předplacenými kartami. (dále jen „Domácí tarif“).
 3. Tarif nelze kombinovat s ostatními datovými tarify a tarifem Vodafone World roaming. Tarif není určen zákazníkům s předplacenou kartou Oskarta. 
 4.  Tarif lze využít pouze ve vybraných zemích v sítích vybraných roamingových partnerů a za denní poplatek dle aktuálně platného ceníku uvedeného na www.vodafone.cz. Aby mohl zákazník využívat tento Tarif, musí si jej aktivovat předem buď v internetové, SMS či mobilní Samoobsluze, přes operátora Linky péče o zákazníky, nebo na prodejně Vodafonu. Účtování podle Tarifu začne až ve chvíli uskutečnění odchozího nebo příchozího hovoru, odchozí SMS nebo využití dat. Aktivace Tarifu není možná v případě, že je zákazník ve využívání služeb omezen. Aktivace i deaktivace Tarifu je zdarma a probíhá ihned. Tarif je aktivní do té chvíle, dokud jej zákazník nedeaktivuje (např. na mobilní samoobsluze).
 5. Využitím Tarifu zákazník za denní poplatek využívá volné jednotky (minuty a SMS do všech sítí) i data svého Domácího tarifu v zemích a za ceny uvedené v Ceníku. Nevztahuje se na skupinové služby např. Neomezené volání v síti Vodafone, Kamarádi, Kamarádi ze všech sítí, VPN atd. a zároveň na balíčky obsahující volné jednotky pouze do sítě Vodafone. Konkrétně, čerpat volné jednotky Domácího tarifu lze pouze při volání a SMS v rámci navštívené země a do České republiky. Nevztahuje se na volání a SMS mezi zeměmi, ve kterých je možné Tarif využít či mimo ně (do zahraničních zemí, v kterých se zákazník momentální nenachází) – hovor a SMS ze zemí mimo roamingovou zónu 1 jsou účtovány za ceny Volání do zahraničí dle aktuálního Ceníku. V rámci zemí regulované zóny 1 jsou odchozí hovory a SMS účtovány sazbou platnou pro využívání služeb v ČR. Příchozí hovory jsou zdarma stejně jako v ČR.   Po vyčerpání volných jednotek do všech sítí z domácího tarifu se uplatňuje cena do všech sítí platná pro využívání služeb v ČR.

  Aktuální seznam zemí Zóny 1 naleznete na stránkách www.vodafone.cz

  Cena volání a SMS do jiných zemí (než ČR a zeměmi zóny 1) s tarifem Roaming na den – viz aktuální ceník mezinárodního volání a roamingu (pro zónu 1).

  Příklad

  Cena služeb dle zóny

  Volám/posílám SMS z Německa  na Slovensko 

  Zóna 1

  Volám/posílám SMS z Německa do Turecka 

  Odchozí roamingový hovor/ SMS ze zóny 1

  Volám/posílám SMS z USA do Paraguaye 

  Volání do zahraničí - Region 4

 6. Vpřípadě zrušení či změny Domácího tarifu dle bodu 2. na jiný tarif, se kterým již nelze Vodafone Roaming na den kombinovat, dojde k jeho automatické deaktivaci. U všech datových tarifů je nastaven maximální denní limit na využití 100 MB dat (od začátku využívání Tarifu, který je aktivní po dobu 24 hodin). Po vyčerpání datového objemu 100 MB dat bude připojení k internetu zcela zastaveno , pokud však nemá zákazník nastavenou službu automatického dokoupení dat „Vodafone roaming na den - data nad rámec balíčku“ viz bod 10.
 7.  Poplatek za využití Tarifu je naúčtován od uskutečnění prvního hovoru (odchozí či příchozí hovor), odchozí sms či využití datových služeb a je vždy platný na 24 hodin od začátku využívání Tarifu kdykoliv v průběhu dne.
 8. V případě, že započatý hovor přesáhne 24 hodin, další poplatek se neúčtuje. V případě využívání datových služeb více jak 24 hodin, dochází k naúčtování nového denního poplatku dle bodu 3 těchto podmínek.
 9. Na Tarif či denní poplatek se nevztahují pravidla poměrného účtování.
 10. U Tarifu má účastník možnost po vyčerpání denního datového limitu čerpat dodatečný objem národních dat prostřednictvím aktivace služby „Vodafone Roaming na den - data nad rámec balíčku“, cena a objemy dat pro dodatečné dokoupení jsou uvedeny v Ceníku.
 11. Služba automatického dokoupení dat „Vodafone roaming na den - data nad rámec balíčku“ umožňuje nepřerušené využívání datových služeb bez snížení rychlosti připojení podle pravidel v bodě 7. V případě vyčerpání dodatečného balíčku (účtovacího kroku) je opět automaticky aktivován další balíček dodatečného objemu dat.
 12. Balíček dodatečného objemu dat poskytnutý prostřednictvím „Vodafone Roaming na den - data nad rámec balíčku“ lze využívat po dobu aktivní služby Roaming na den, nevyužitý objem dat se nepřevádí do dalšího období.
 13. Na veškeré výdaje spojené s nákupem dodatečného objemu dat se vztahují nástroje na kontrolu útraty jako je FlexiLimit a FlexiStrop.
 14. Využíváním datových služeb zákazník vyjadřuje souhlas se způsobem nákupu dodatečného objemu dat prostřednictvím služby Vodafone Roaming na den - data nad rámec balíčku a jeho cenou.
 15. U tarifů Připojení na stálo, Internet v mobilu a Internet v mobilu naplno je služba FlexiStrop pouze orientačním nástrojem na kontrolu výdajů a Vodafone si vyhrazuje právo naúčtovat platbu za dokoupení dodatečného objemu dat i nad limit stanovený FlexiStropem.V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky Tarifů na míru, podmínky Tarifů Start, Red Naplno, Smart, Red, Red+ a Red LTE, podmínky datových tarifů včetně podmínek FUP (s možností zakoupení dodatečného FUP limitu) a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 16. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 17. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 18. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 8. 2017 a nahrazují předchozí podmínky účinné od 11. 6. 2017.

Vytisknout