Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Karta do EU“ a „Karta do světa“ platné do 25. 6. 2017

 1. „Karta do EU“ a „Karta do světa“ jsou speciální edice ke Kartě pro partu se 100% slevou na měsíční poplatek za službou My EU, resp. My Country na 6 měsíců (dále jen „Nabídka“).
 2. Nabídka je určena novým zákazníkům. SIM karty s Nabídkou lze pořídit ve vybraných prodejnách Vodafone, v eShopu na www.vodafone.cz nebo u vybraných partnerů.
 3. Doporučená cena SIM karty s Nabídkou je 200 Kč. SIM karta obsahuje počáteční kredit ve výši 200 Kč.
 4. Aktivací SIM karty s nabídkou „Karta do EU“ dojde k automatické aktivaci služby My EU se 100% slevou na měsíční poplatek za tuto službu na 6 měsíců.
 5. Aktivací služby My Country zákazníkem ve lhůtě 3 měsíců od aktivace SIM karty s nabídkou „Karta do světa“ dojde k automatické aktivaci 100% slevy na měsíční poplatek za službu My Country na 6 měsíců.
 6. Pokud v době platnosti slevy na měsíční poplatek služby My EU, resp. My Country dojde k deaktivaci služby zákazníkem, dochází současně i k ukončení slevy na tuto službu. K ukončení slevy dochází také v případě změny platební metody z předplacené na paušální. Změna tarifu předplacené služby, ani změna vybrané země v rámci služby My Country nemá na platnost slevy vliv.
 7. Po uplynutí období 6 měsíců dojde k automatickému ukončení slevy a za služby My EU, resp. My Country bude účtován měsíční poplatek v plné výši dle platného Ceníku.
 8. Podmínky služby My Country a služby My EU se řídí platným Ceníkem a podmínkami těchto služeb.
 9. Ostatní podmínky této Nabídky se řídí podmínkami Karty pro partu společnosti Vodafone a platným Ceníkem.
 10. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.
 11. Koupí Nabídky dává zákazník automaticky svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společností Vodafone Czech Republic a.s. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalších právních předpisů, to vše ve smyslu Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací. Více informací na www.vodafone.cz
 12. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky služby My EU, podmínky služby My Country, podmínky poskytování datových služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 13. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 14. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 15.  Tato nabídka je platná do 31.3. 2016 nebo do vyčerpání zásob. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 2.9.2015.

Vytisknout