Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Připojení na stálo za 50 % na 6 měsíců (Internet za polovinu)

  1. Nabídku Připojení na stálo za 50 % na 6 měsíců (dále jen „Nabídka“) mohou využít všichni firemní zákazníci Vodafone s paušálním tarifem, kteří si v období od 7.5.2009 do 31.10.2009 aktivují datový tarif Připojení na stálo a požádají o Nabídku.
  2. Zákazníkovi, který si v období od 7.5.2009 do 31.10.2009 (dále jako „doba trvání Nabídky“) aktivuje datový tarif Připojení na stálo a současně požádá Vodafone o Nabídku bude poskytnuta 50 % sleva na měsíční paušál u datového tarifu Připojení na stálo na zbytek jeho aktuálního zúčtovacího období a po celých 6 následujících zúčtovacích období. Poté bude zákazníkovi účtována standardní cena za Připojení na stálo.
  3. Nabídku je možné získat pouze jednou na každé telefonní číslo (SIM kartu), tzn. pokud je poskytování Nabídky v průběhu doby trvání Nabídky z jakéhokoli důvodu ukončeno, není již možné tuto Nabídku aktivovat znovu.
  4. Nárok na tuto Nabídku zaniká při přechodu na jiný datový tarif, při zrušení datového tarifu Připojení na stálo, při přechodu na Vodafone kartu, při převodu SIM karty (telefonního čísla) s Nabídkou na jiného zákazníka, při sloučení nebo rozdělení zákaznického účtu nebo při ukončení smlouvy.
  5. Tuto Nabídku nelze kombinovat s programem Vyzkoušej a kup, tzn. že pokud zákazník v době trvání Nabídky využije u datového tarifu Připojení na stálo program Vyzkoušej a kup, tak nemá na poskytnutí Nabídky nárok a obráceně.
  6. Zákazník nemá nárok na Nabídku, pokud již využíval nebo využívá některou jinou ze speciálních nabídek Vodafonu, na základě které získal jakoukoli slevu na měsíční paušál u datového tarifu Připojení na stálo.
  7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
  9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  10. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 7.5.2009.

Vytisknout