Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky vánočních dárků 2015

Nabídku je možné aktivovat pouze v aplikaci Můj Vodafone od 15.11.2015 do 15.1.2016.

1) 100 GB dat pro předplacenou kartu

 • Dárek 100 GB dat lze aktivovat k balíčkům ke kartě 150 MB dat a SMS v síti neomezeně, 500 MB dat a SMS v síti neomezeně, Komplet v síti a Komplet do všech sítí.
 • Aktivace dárku 100 GB dat zapne účtování objemu dat po vyčerpání základního objemu, které bude zdarma až do 15.1.2016. Od 16.1.2016 bude účtováno za data po vyčerpání základního objemu dat dle platného Ceníku.
 • Účastník má možnost čerpat 100 GB dat pouze s uvedenými balíčky ke kartě. Pokud balíček deaktivuje, nebo změní datové řešení na jiné než uvedené balíčky, nárok na výhodu 100 GB dat ztrácí.
 • Dárek 100 GB dat je možné využívat od 15.11.2015 do 15.1.2016.
 • U balíčků ke kartě 150 MB dat a SMS v síti neomezeně, 500 MB dat a SMS v síti neomezeně, Komplet v síti a Komplet do všech sítí, které mají současně aktivní účtování dat po vyčerpání základního datového objemu, proběhne 15.1.2016 obnovení základního datového objemu. 

2) 100 GB dat pro tarif

 • Dárek 100 GB dat lze aktivovat ke všem měsíčním datovým tarifům vyjma tarifů Mobilní připojení Turbo, Připojení bez kabelu a tarify Internet na doma (ADSL)
 • Dárek 100 GB dat je možné aktivovat od 15.11.2015 do 15.1.2016.
 • Platnost dárku 100 GB je jedno celé zúčtovací období od data aktivace.
 • Po aktivace je základní datový objem navýšen na 100 GB.

Po vyčerpání datového objemu dat dojde k jedné ze dvou situací, a to dle nastavení tarifu.

 • K účtování dat po vyčerpání základního objemu dat dle platného Ceníku (pro smlouvy podepsané od 4.11.2015) případně k účtování služby Data nad rámec balíčku do 18.11.2015 (pro smlouvy podepsané do 3.11.2015). Od 19.11.2015 nebude již možné službu využívat.
 • K dočasnému snížení přenosové rychlosti dle pravidel zpoplatňování datových služeb se zahrnutým objemem dat.

Pokud účastník nemá datový tarif, který podporuje dárek 100 GB dat, může využít nabídku Mobilního připojení 500 MB se slevou 50% tzn. 125 kč měsíčně na dobu 24 měsíců.

3) Roaming

 • V případě aktivace dárku Roaming bude nastaveno účtování v roamingu dle obchodních podmínek služby Roaming na den.
 • Dárek Roaming je možné aktivovat od 15.11.2015 do 15.1.2016.
 • Dárek Roaming obsahuje 3 dny služby Roaming na den zdarma pro Výběr Evropa a 3 dny služby Roaming na den zdarma pro Výběr svět.
 • V případě, že váš tarif již obsahuje jako výchozí řešení roaming na den a můžete čerpat volné dny, počet volných dnů se navýší o 3 dny pro Výběr Evropa a 3 dny Výběr svět.
 • Nejdříve se čerpají volné dny obsažené v základním tarifu.
 • Platnost balíčku je 90 dní od aktivace. Čerpání probíhá vždy v 30 denním období od aktivace. V rámci každého ze tří období je možné čerpat 3 dny služby Roaming na den zdarma pro Výběr Evropa a 3 dny služby Roaming na den zdarma pro Výběr svět.

4) HBO GO

 • Službu je možné aktivovat od 15.11.2015 do 15.1.2016.
 • Platnost balíčku je 60 dní.
 • Nabídka není určena pro zákazníky služeb OneNet a Připojení bez kabelu.

5) Balíček Komplet v síti

 • Aktivací balíčku získá uživatel balíček ke kartě Komplet v síti s obnovováním po měsíci a 50% slevu na dobu 6 měsíců. Cena 125 kč bude odečtena z kreditu při aktivaci a následně vždy při obnovení balíčku. Sleva je platná 6 měsíců za předpokladu, že balíček Komplet v síti bude nepřetržitě aktivní tzn. nedeaktivuje se z důvodu nedostatečného kreditu apod. Po 6 měsících se sleva deaktivuje a uživatel za nově započtený měsíc zaplatí standardní cenu dle platného ceníku.
 • Chování balíčku se řídí podmínkami balíčků ke kartě.
 • Balíček Komplet v síti s 50% slevou je možné aktivovat od 15.11.2015 do 15.1.2016 pouze v aplikaci Můj Vodafone. 

Společné podmínky vánočních dárků 2015

 • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.
 • Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 • Aktivací dárku potvrzuji, že jsem byl seznámen a porozuměl jsem „Podmínkám poskytování mobilních datových služeb pro smlouvy uzavřené od 4.11.2015“. Zároveň tímto beru na vědomí a souhlasím s novým způsobem účtování mobilních datových služeb, kdy po vyčerpání základního objemu dat v rámci paušálu je další čerpání dat zpoplatněno jednotkovou cenou dle platného ceníku. Více na: http://www.vodafone.cz/podminky/podminky-doplnkovych-sluzeb/podminky-poskytovani-mobilnich-datovych-sluzeb/<
 • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, a to s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění nabídky na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější. Takto oznámené nebo zveřejněné změny, omezení či ukončení nabídky se dotýkají též nabídek již rozeslaných jednotlivým zákazníkům, nedotýkají se však nabídek, které již v mezidobí byly ze strany zákazníků akceptovány.
 • Nabídka platí od 15.11.2015 0:00 do 15. 1. 2016 24:00
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15. 11. 2015.

Vytisknout