Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky akce „Datový balíček na měsíc zdarma na prodejnách Vodafone“

 1. Akce „Datový balíček na měsíc zdarma na prodejnách Vodafone“ (dále jen „Akce“) je určena firemním a nefiremním zákazníkům Vodafone, s výjimkou OneNet zákazníků, s paušálním tarifem nebo předplacenou kartou, kteří:

  1.1.  ve dnech 9.8.2016 nebo 10.8.2016 navštíví kteroukoli z prodejen Vodafone (seznam prodejen a informace o jejich otevírací době jsou k dispozici na www.vodafone.cz);

  1.2.  prokáží se heslem komunikovaným pro tuto Akci na profilech Vodafonu na sociálních sítích v období od 8.8.2016 do 10.8. 2016

  1.3.  a splňují níže uvedené podmínky pro aktivaci odměny

  (dále jen „Zákazník“).

 2. Odměna v rámci Akce pro tarifní zákazníky:

  2.1.  Zákazníkovi, který využívá službu „Zvětšení datového balíčku“ a splňuje podmínky Akce, bude na jeho žádost jako odměna v rámci této Akce aktivována sleva ve výši 100 % na tuto službu na následující celé zúčtovací období. Po uplynutí této doby se sleva automaticky deaktivuje, služba „Zvětšení datového balíčku“ zůstává nadále aktivní.

  2.2.  V případě, že Zákazník doposud nevyužívá službu „Zvětšení datového balíčku“ a splňuje podmínky Akce, bude mu na jeho žádost jako odměna v rámci této Akce tato služba aktivována na 30 dní se slevou ve výši 100 % (včetně dne aktivace). Po uplynutí této doby budou služba i sleva automaticky deaktivovány.  

  (to vše dále jen jako „Odměna tarifního zákazníka“).

  2.3.  Odměnu tarifního zákazníka lze aktivovat ke všem měsíčním datovým tarifům s výjimkou tarifů Mobilní připojení Turbo, Připojení bez kabelu a tarify Internet na doma (ADSL).

  2.4.  Služba „Zvětšení datového balíčku“ se poskytuje ve variantě 250 MB nebo 1 GB. Velikost datového objemu je dána měsíčním datovým tarifem, kterým má zákazník aktivní:

  -          při základním objemu dat do 499 MB se poskytuje Služba „Zvětšení datového balíčku“ ve variantě 250 MB

  -          při základním objemu dat nad 499 MB se poskytuje Služba „Zvětšení datového balíčku“ ve variantě 1 GB

  2.5.  Při změně datového tarifu nebo deaktivaci služby „Zvětšení datového balíčku“ je poskytnutá Odměna tarifního zákazníka deaktivována a zákazníkův nárok na Odměnu, resp. i její část automaticky zaniká.

  2.6.  Slevu 100% na službu „Zvětšení datového balíčku“ v rámci Akce nelze kombinovat s jinými slevami služby „Zvětšení datového balíčku“.

 3. Odměna v rámci Akce pro Zákazníky s předplacenou kartou Vodafone:

  3.1.  Zákazník, který využívá jakoukoli předplacenou kartu Vodafonu, s výjimkou předplacené karty Oskarta, získá jako odměnu v rámci této Akce jednorázový balíček ke kartě „500 MB dat a SMS v síti neomezeně“ se 100% slevou na následujících 30 dní (dále jen Odměna zákazníka s předplacenou kartou).

  3.2.  Pokud již Zákazník využívá některý Balíček ke kartě, řídí se podmínky vzájemné kompatibility balíčků Podmínkami nabídky Balíčky k předplaceným kartám Vodafonu . Zákazník bere na vědomí, že nemůže mít aktivní balíček s Odměnou zákazníka s předplacenou kartou současně s jiným datovým Balíčkem ke kartě.

  3.3.  Při změně nebo deaktivaci balíčku ke kartě „500 MB dat a SMS v síti neomezeně“ je poskytnutá Odměna zákazníka s předplacenou kartou deaktivována a zákazníkův nárok na ni, resp. i její část automaticky zaniká.

 4. Odměnu dle čl. 2.2, 2.3 nebo 3.1 lze v rámci Akce čerpat na konkrétním telefonním čísle Vodafonu jen jednou.
 5. Odměnu dle čl. 2.2, 2.3 nebo 3.1 nelze vyplatit v hotovosti.
 6. Zákazníkovi touto Odměnou nevzniká nárok na žádnou SIM kartu od společnosti Vodafone, ani na s ní spojené telekomunikační služby.  
 7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.
 8. Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky akce, a to s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění podmínek Akce na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 10. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 8.8. 2016.

Vytisknout