Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky dynamo nabíječka jako dárek

 1. Nabídka dynamo nabíječka jako dárek (dále též jen „nabídka“) je určena všem zákazníkům společnosti Vodafone (dále jen „zákazníci“).
 2. Nabídka platí od 20.9.2010 do vyčerpání zásob celkem 2000 kusů, nejpozději však do 26.9.2010.
 3. Dynamo nabíječku získá zákazník, který přijde do prodejny Vodafone v cyklistickém oblečení nebo s jízdním dokladem na MHD platným v daný den a současně splní tyto podmínky:
  1. nový zákazník
   • při pořízení nové SIM karty a aktivaci tarifu s minimálním měsíčním plněním (tj. platba za služby Vodafone) ve výši 350 Kč nebo
   • při pořízení předplacené Vodafone karty s přednabitým kreditem v hodnotě nejméně 350,- Kč,
  2. stávající zákazník
   • má aktivovány služby Vodafone v hodnotě minimálního měsíčního plnění nejméně 350,- Kč; nebo
   • při jednorázovém dobití předplacené Vodafone karty v částce nejméně 350,- Kč.
 4. Nárok na dynamo nabíječku musí zákazník uplatnit současně s učiněním objednávky tarifu, předplacené karty či balíčku nebo dobití předplacené karty dle čl. 3. těchto podmínek. V opačném případě zákazník ztrácí na nárok na získání dynamo nabíječky.
 5. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 6. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 20.9.2010.
 7. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).

Vytisknout