Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky slevy na nákup zařízení platné do 30. 9. 2020

 1. Nabídku slevy na telefon může využít nefiremní nebo firemní zákazník (neplatí pro zákazníky Onenet a zákazníky s rámcovou smlouvou), který si v období od 25.11. 2014 do odvolání koupí některý z vybraných telefonů, tabletů nebo modemů a to za jednorázovou platbu nebo na splátky, dle Podmínek služby Vodafone splátky, a zároveň si nově sjedná minimální měsíční plnění na dobu 24 měsíců. Na slevu mají nárok také zákazníci, kterým do konce závazku k minimálnímu měsíčnímu plnění zbývá méně než 10 měsíců, a tento závazek zároveň s nákupem zařízení prodlouží se stejnou nebo vyšší hodnotou o dalších 24 měsíců.
 2. Zákazník, který již má sjednaný závazek minimálního měsíčního plnění a do konce závazku mu zbývá více než 10 měsíců, může slevy využít pouze v případě, že si objednává další tarif se závazkem (tzn. novou SIM kartu s tarifem).
 3. Při splnění podmínek této nabídky získá zákazník slevu až 4000 Kč. Sleva se u jednotlivých telefonů liší a je vyjádřena rozdílem ceny standardní ceně u konkrétní kombinace telefonu a tarifu. 
 4. Zákazník o slevu nenávratně přichází v případě, pokud přestane splňovat podmínky pro získání zařízení na splátky nebo se slevou, tedy zejména pokud bude na příslušném telefonním čísle (ke kterému si zákazník zařízení pořídil) ukončen závazek čerpání služeb ve sjednané minimální měsíční částce před uplynutím doby 24 měsíců, nebo pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle).
 5. Sleva na vybraná zařízení není  kombinovatelná s jinými slevami poskytovanými na cenu zařízení.
 6. Slevu na zařízení na splátky lze u jednoho telefonního čísla využít jen jednou za 24 měsíců.
 7. Slevu získá zákazník při objednání a to i v případě, že v objednávce zvolí vyzvednutí v prodejně.
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Podmínky služby Vodafone splátky, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 9. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 11. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.11. 2014. Tyto podmínky byly zveřejněny 25.11.2014.

Vytisknout