Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky “Speciální cena zařízení Vodafone Mobile Connect K5150 v prodejnách v Karlových Varech“

(dále jen „nabídka“)

  1. Na nabídku „Speciální cena zařízení Vodafone Mobile Connect K5150 v prodejnách v Karlových Varech“ má nárok každý zákazník, který uskuteční  nákup v jedné z Vodafone prodejen v Karlových Varech a splní níže uvedené podmínky
  2. Pokud zákazník splní tyto podmínky :  
  • Zákazník si aktivuje tarif Mobilní připojení 4 GB nebo Mobilní připojení 10 GB a zaváže se tak k minimálnímu měsíčnímu plnění 279 Kč, 490 Kč nebo 990 Kč
  • pořídí si dotované zařízení Vodafone Mobile Connect K5150 dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, při výše určené výši minimálního měsíčního plnění,

získá dotované zařízení Vodafone Mobile Connect K5150 za speciální cenu::

A. za 977,- Kč k minimálnímu měsíčnímu plnění ve výši 249,- Kč
nebo
B. za 1,- Kč k minimálnímu měsíčnímu plnění ve výši 490,- Kč a vyšší.

  1. Tato  nabídka je kombinovatelná s nabídkou  “Sleva 50% nebo 40 % na tarify „Připojení pro notebook super“ a „Připojení pro notebook premium“
  2. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, podmínky nabídky “Sleva 50% nebo 40 % na tarify „Připojení pro notebook super“ a „Připojení pro notebook premium“ a Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, dále podmínky poskytování datových služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz
  3. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby). 
  4. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  5. Nabídka platí od 2.10. 2013. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 2. 10. 2013.

Vytisknout