Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Vánoční nabídka – sleva na chytré telefony

 1. Vánoční nabídka slev na chytrý telefon (dále též jen „Nabídka“) je určena všem nefiremním a firemním zákazníkům, a to novým i stávajícím s nárokem na výměnu telefonu po dvou letech. Nabídka se nevztahuje na zákazníky OneNet.
 2. V rámci této nabídky je nefiremním zákazníkům poskytována sleva 1000 Kč a firemním zákazníkům bez písemné smlouvy sleva 2000 Kč z dotované ceny telefonů vyznačených jako chytré telefony na panelu telefonů v prodejnách Vodafone (označených „Bez internetu ani ránu“), v Čilichili v katalogu telefonů obrázkem stromečku a na eShopu.
 3. Sleva bude poskytnuta zákazníkům při koupi telefonu a splnění následujících podmínek.
 4. Podmínkou pro získání a trvání Nabídky v délce její platnosti je:
  • aktivace/platnost balíčku Internet v mobilu naplno a jakéhokoliv dalšího balíčku Tarifů na míru
  • nefiremní zákazníci: minimální měsíční plnění ve výši 477 Kč včetně DPH každý měsíc, a to minimálně po dobu 6 měsíců (viz podmínky pro nabídku dotovaného telefonu). Do tohoto plnění se započítává cena Internet v mobilu naplno 315,- Kč
  • firemní zákazníci: minimální měsíční plnění ve výši 777 Kč včetně DPH každý měsíc, a to minimálně po dobu 9 měsíců (viz podmínky pro nabídku dotovaného telefonu). Do tohoto plnění se započítává cena Internet v mobilu naplno 315,- Kč
  • noví zákazníci: aktivaci SIM karty je nutné provést do 31.12.2010
 5. Nabídka je kombinovatelná s pořízením zvýhodněného telefonu. Slevu tedy zákazník dostane z dotované ceny až do minimální ceny telefonu 77 Kč pro nefiremní zákazníky a 7 Kč pro firemní zákazníky.
 6. Tuto Nabídku nelze kombinovat s programem Vyzkoušej a kup, tzn. že pokud nefiremní zákazník v době trvání Nabídky využije u datového tarifu Vodafone Internet v mobilu naplno program Vyzkoušej a kup od 1.11.2010.do 31.12.2010, nemá na poskytnutí Nabídky nárok a obráceně. Dále tuto Nabídku nelze kombinovat s nabídkou Solo při přechodu z předplacené karty na paušální tarif, s nabídkou Promo Solo natrvalo a s nabídkou Nabídka Program kamarádi na 2 roky zdarma. Nabídka není u firemních zákazníků se smlouvou kombinovatelná VPN firmou neomezeně, která je odečítáná nad rámec dotované ceny.
 7. Nárok na tuto Nabídku nevznikne, pokud zákazník nesplní podmínky při koupi chytrého telefonu a zaniká, pokud zákazník poruší v průběhu trvání nabídky některou z podmínek pro získání a trvání nabídky.
 8. Nárok na tuto Nabídku zaniká také při přechodu na jiný datový tarif (s výjimkou Připojení na stálo), při zrušení datového tarifu Internet v mobilu naplno, při přechodu na Vodafone kartu nebo při ukončení smlouvy.
 9. Zákazník má možnost vrátit telefon v rámci 30 denní záruky spokojenosti poskytovanou společností Vodafone.
 10. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 11. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 12. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 13. Tato nabídka je platná od 1.11.2010 do 31. 12. 2010.