Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Tarify Vodafone + sleva na produkty ALZA“ - platné do 12. 9. 2014

 1. Tyto podmínky upravují nabídku „Tarify Vodafone + sleva na produkty ALZA“ (dále jen „Nabídka“), kterou může využít každý, kdo v období od 5.12.2013 do 31.3.2015 na základě činnosti společnosti Alza.cz a.s. (dále jen „ALZA“) uzavře se společností Vodafone Czech Republic a.s.(dále jen „Vodafone“) písemnou smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací, resp. smlouvu o poskytování zvýhodněných podmínek (dále jen „Vodafone smlouva“) se závazkem minimální doby užívání služeb na 24 měsíců a stanoveným minimálním měsíčním plněním.
 2. Každý, kdo:
  • si v rámci této Nabídky aktivuje nové telefonní číslo (novou SIM kartu) v síti Vodafone,
  • na kterém si aktivuje jeden z vybraných tarifů (uvedených v tabulce níže), a
  • ohledně kterého současně uzavře Vodafone smlouvu se zvýhodněním se závazkem minimálního měsíčního plnění ve výši uvedené v tabulce níže;

  může při uzavření Vodafone smlouvy požádat o slevu na nákup zboží a služeb nabízených společností ALZA v jí provozovaných internetových obchodech, tj. na www.alza.cz; www.hracky.cz a www.kleopatra.cz.

 3. Každý, kdo v rámci této nabídky (za splnění podmínek bodu 2) uzavře Vodafone smlouvu se závazkem minimálního měsíčního plnění a aktivuje si některý z datových tarifů uvedených v tabulce níže:
  • získá zákazník 64% slevu na datový tarif Mobilní připojení 500MB při sjednaném minimálním měsíčním plnění ve výši 50 Kč, výsledná cena tarifu je 90,-Kč měsíčně.
  • získá zákazník 50% slevu na datový tarif Mobilní připojení 4GB při sjednaném minimálním měsíčním plnění ve výši 249 Kč, výsledná cena tarifu je 269,-Kč měsíčně.
  • získá zákazník 50% slevu na datový tarif Mobilní připojení 10GB při sjednaném minimálním měsíčním plnění ve výši 490 Kč, výsledná cena tarifu je 505,-Kč měsíčně.
  • a to po dobu trvání smlouvy na dobu určitou.
 4. Slevu na nákup zboží a služeb společnosti ALZA je Zákazník oprávněn uplatnit po uzavření Vodafone smlouvy na základě slevového kupónu (kódu), který mu bude doručen prostřednictvím SMS zprávy na kontaktní telefonní číslo zákazníka a současně na telefonní číslo nové SIM karty (při aktivaci nové SIM karty).  
 5. Přehled vybraných tarifů Vodafone, výší minimálního měsíčního plnění a výší slev, které jsou součástí Nabídky jsou uvedeny níže v tabulce. Detailní informace k těmto tarifům jsou dále na stránkách Vodafonu, na internetové adrese: http://www.vodafone.cz/tarify/?1#customer_type_selection

  Tarif

  výše minimálního měsíčního plnění v Kč

  Sleva na Alza.cz

  (Business) Start

  249

  1000 Kč

  (Business) Red do sítě

  490

  2000 Kč

  (Business) Red

  690

  3000 Kč

  (Business) Red se vším všudy

  990

  4000 Kč

  Mobilní připojení 4GB

  249

  1000 Kč

  Mobilní připojení 10GB

  490

  2000 Kč

  Mobilní připojení 500MB

  50

  400 Kč

 6. Výše slevy je závislá na výši sjednaného měsíčního plnění na daném telefonním čísle, jak je uvedeno v tabulce výše.
 7. Stávající zákazníci, kteří ohledně svého stávajícího telefonního čísla uzavřou Vodafone smlouvu a aktivují si na stejném telefonním čísle některý z výše uvedených tarifů, mohou požádat o jednorázovou slevu na nákup zboží a služeb nabízených společností ALZA ve výši 400,- Kč, a to bez ohledu na aktivovaný tarif.
 8. Jeden zákazník může požádat a použít maximálně 2 slevové kupony. Za každou uzavřenou Vodafone smlouvu získá zákazník pouze 1 slevový kupón, tzn. Nabídku lze využít u každého telefonního čísla pouze jednou. Další SIM karty aktivované stejným zákazníkem, i kdyby jinak veškeré další podmínky byly splněny, již neopravňují zákazníka k získání další slevy na produkty společnosti ALZA.
 9. Podmínkou pro využití této Nabídky zákazníkem je dále složení volací jistiny ve výši 2 měsíčních paušálních plateb za zvolený tarif vč. DPH, a to při uzavření Vodafone smlouvy. Takto složená volací jistina bude sloužit k úhradě vyúčtování za první dvě zúčtovací období.
 10. V případě, že zákazník uzavírá Vodafone smlouvu distančním způsobem (např. při žádosti o uzavření Vodafone smlouvy prostřednictvím e-shopu či telefonicky, tj. nikoli podepsáním Vodafone smlouvy přímo na prodejně Vodafone), vzniká nárok na slevu (a slevový kupon bude doručen) po uplynutí 14 kalendářních dnů od doručení smlouvy do Vodafonu, nebo aktivace SIM karty se zvoleným tarifem (podle toho, která z uvedených skutečností nastane později), pokud v tomto období nedojde k ukončení Vodafone smlouvy kteroukoli stranou. Pokud dojde k ukončení Vodafone smlouvy před doručením slevového kupónu, nárok na slevu zaniká.
 11. Na tuto Nabídku se nevztahuje Třicetidenní záruka spokojenosti, tzn. pokud zákazník využije tuto Nabídku při uzavření Vodafone smlouvy, nemůže u této Vodafone smlouvy využít nabídku Třicetidenní záruky spokojenosti.
 12. Nabídku lze využít pouze při uzavírání Vodafone smlouvy, nelze ji tedy využít u již uzavřených Vodafone smluv. Zákazník také nemůže využít Nabídku v případě, že v posledních 90 dnech odstoupil od jiné Vodafone smlouvy uzavřené na toto telefonní číslo nebo smlouvu ukončil s využitím nabídky Třicetidenní záruky spokojenosti.
 13. Tuto Nabídku nelze u jednoho telefonního čísla kombinovat se službou Vodafone splátky, tzn. na stejné telefonní číslo si nelze po využití této Nabídky pořídit zařízení na splátky v rámci služby Vodafone splátky. 
 14. Při nesplnění/porušení kterékoliv podmínky Nabídky nemá zákazník na tuto Nabídku nárok.
 15. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, podmínky příslušných tarifů, aktuální Ceník a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 16. V otázkách souvisejících s nákupem jakéhokoli zboží či služeb z nabídky společnosti ALZA na jí provozovaných e-shopech se uplatní podmínky stanovené společností ALZA dostupné rovněž na www.alza.cz. Jednou uplatněnou slevu již nelze požadovat zpět a tuto slevu nelze vyplatit ani v penězích. Jakékoli nároky, stížnosti, reklamace či uplatňování jiných práv v souvislosti s nákupem produktů společnosti ALZA je zákazník povinen uplatňovat výlučně u společnosti ALZA dle jí stanovených podmínek. 
 17. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
 18. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 19. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 5.12.2013. Nabídka platí do 31.3.2015..

Vytisknout