Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky akce „Vyzkoušej si 3G mobilní internet“ - platné do 6.6.2012

Tyto podmínky upravují nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), pro nové i stávající zákazníky Vodafone (dále jen „zákazník“) pod názvem „Vyzkoušej si 3G mobilní internet“ (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

 1. Nabídka „Vyzkoušej si 3G mobilní internet“ obsahuje datový tarif Připojení na stálo se slevou 50% dle platného ceníku na 3 měsíce (dále jen „Nabídka“) a může ji v rámci měst nově pokrytých signálem 3G, jejichž seznam je spolu s termíny spuštění nového rozsahu signálu v daném místě uveden na www.vodafone.cz, využít zákazník, který si v období jednoho měsíce od spuštění pokrytí 3G signálem v dané lokalitě pořídí novou SIM kartu s Nabídkou.
 2. Každý zákazník si Nabídku může aktivovat v průběhu jednoho měsíce od spuštění pokrytí 3G signálem v jím zvolené lokalitě, a to pouze jedenkrát pro danou SIM kartu.
 3. Zákazník má možnost využít Nabídky za cenu 279,31 Kč (včetně DPH) měsíčně po dobu 3 měsíců od data aktivace za současného pořízení testovacího 3G USB modemu za dotovanou cenu 77,- Kč (včetně DPH). V takovém případě může Vodafone požadovat uhradit při aktivaci Nabídky po:
  • novém zákazníkovi (občan ČR) vratnou jistinou ve výši 500,- Kč, a
  • novém zákazníkovi (nerezident) vratnou jistinou ve výši 5.000,- Kč.
  Stávající Vodafone zákazník s dobrou platební morálkou není povinen hradit žádnou volací jistinu.
 4. Do 30 dnů od aktivace Nabídky dle těchto Podmínek je Zákazník oprávněn požádat o deaktivaci Nabídky bez uvedení důvodu za současného vrácení nově aktivované SIM karty a/nebo testovacího 3G USB modemu bez jakéhokoliv poškození, v originálním balení s veškerým příslušenstvím a spolu se záručním listem. V případě splnění těchto podmínek bude zákazníkovi vrácena jak případná jistina, tak i uhrazená dotovaná cena 3G USB modemu ve výši 77,- Kč. V opačném případě je Vodafone oprávněn požadovat po zákazníkovi náhradu nákladů účelně vynaložených na zajištění tohoto příslušenství.
 5. V případě, že zákazník možnosti dle předchozího odstavce ve lhůtě 30 dnů od aktivace Nabídky nevyužije, má se za to, že má zájem službu Připojení na stálo používat po dobu minimálně 6 měsíců ode dne aktivace Nabídky.
 6. Po ukončení platnosti Nabídky dle bodu 1., resp. 3. Podmínek bude zákazníkovi účtována částka za využívání služby Připojení na stálo dle platného Ceníku.
 7. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky dalších služeb uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 8. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit poskytování Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení takovéto změny na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 9. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 3. 2011

Vytisknout