Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „200 extra minut do všech sítí“ při nákupu přes partnerská prodejní callcentra. - Platné do 30.11.2013

  1. Nabídku „200 extra minut do všech sítí“ může využít každý zákazník, který si pořídí novou SIM kartu přes partnerská prodejní callcentra a Vodafone sales a splní další podmínky této nabídky.
  2. 200 extra minut do všech sítí při nákupu získává každý zákazník, který si od 28.8.2013 do 30.11.2013 prostřednictvím partnerských prodejních callcenter  a Vodafone sales zakoupí a následně aktivuje na nově pořízené SIM kartě Vodafone Fér tarif 599 a Fér tarif 799 při závazku 249 Kč na 24 měsíců.
  3. 200 extra minut získává zákazník na dobu trvání závazku, tj. 24 měsíců.
  4. 200 extra minut do všech sítí je možné čerpat pouze na hovory v rámci ČR.
  5. Zákazník o extra minuty nenávratně přichází v případě, pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle) nebo dojde na příslušném telefonním čísle k omezení či přerušení služeb (např. z důvodu prodlení s úhradou Vyúčtování). Zákazník dále o extra minuty nenávratně přichází v případě deaktivace pořízeného tarifu (např. i při změně tarifu na jiný). V případě změny tarifu na vyšší Férový tarif zákazník o Extra minuty nepřichází.
  6. Zákazník nemá nárok na žádné další zvýhodnění kromě zvýhodnění uvedeného v těchto podmínkách.
  7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky služeb a zařízení za zvýhodněnou cenu, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
  9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  10. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 21. 11. 2013 a nahrazují předchozí podmínky účinné od 28.8. 2013.

Vytisknout