Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky nabídky tarifu Red do sítě pro studenty

 1. Nabídka „Red do sítě pro studenty“ je určena pro studenty a umožňuje zákazníkům společnosti Vodafone získat 36% slevu na měsíční poplatek Tarifu Red do sítě se závazkem k minimálnímu měsíčnímu plnění ve výši 249 Kč na dva roky (dále jen „Nabídka“). Nabídka není určena pro zákazníky OneNet a zákazníky se smlouvou o poskytování zvýhodněných podmínek (neuzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
 2. Sleva není poskytována na cenu volání, SMS, ani dalších doplňkových služeb či poplatků.
 3. O aktivaci Nabídky může požádat nový i stávající zákazník, který splní současně tyto podmínky:
  1. jeho věk je 18-26 let včetně,
  2. je studentem,
  3. má trvalý pobyt v České republice.


  Nabídka může být aktivována:

  • Při aktivaci na prodejně nebo po telefonu pouze přímo uživateli telefonního čísla po jeho ústním prohlášení, že je studentem a splňuje i ostatní podmínky Nabídky; prohlášení nemůže být poskytnuto v zastoupení jinou osobou (rodiče, sourozenci).
  • Při aktivaci na e-shopu, Internetové samoobsluze pouze přímo uživateli telefonního čísla po jeho potvrzení, že splňuje podmínky Nabídky.
 4. O aktivaci nabídky může také požádat nový i stávající zákazník pro své dítě ve věku 6-18 let (včetně), který splní následující podmínky:
  1. má trvalý pobyt v České republice,
  2. bude udělen souhlas se zpracováním rodného čísla dítěte, které bude Nabídku využívat, pro účely Nabídky,
  3. dítě nevyužívá nabídku „Tarif dítě zdarma“.


  Nabídka může být aktivována:

  • na prodejně nebo po telefonu. Zákonný zástupce udělí souhlas se zpracováním rodného čísla studenta za účelem získání nabídky.
  • na e-shopu nebo Internetové samoobsluze po potvrzení zákazníka, že jeho dítě splňuje podmínky Nabídky. Zákonný zástupce udělí souhlas se zpracováním rodného čísla studenta za účelem získání nabídky.


  Po nabytí zletilosti dítěte je zákazník povinen tuto skutečnost oznámit Vodafonu a požádat o převod smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací na telefonním čísle využívajícím Nabídku na zletilé dítě.

 5. Nabídku nemůže využít zákazník, který již využívá službu Po svém nebo službu Bez Obav. Dítě/student nemůže využívat současně více těchto Nabídek (tzn. dítě/student nemůže využít tuto Nabídku na více telefonních číslech). Dítě/student nemůže využívat nabídku „Tarif pro děti zdarma“ současně s touto Nabídkou.
 6. Nabídku není možné aktivovat na telefonním čísle:
  1. S jiným zvýhodněním na služby,
  2. Vodafone Passport data na den,
  3. Vodafone Passport data na stálo,
  4. Kamarádi, Kamarádi ze všech sítí,
  5. Sólo,
  6. Sleva na Chytré telefony,
  7. Zvýhodněný telefon 
  8. Prepaid platební metoda
  9. Program jednička,
  10. Program kamarádi na 2 roky zdarma,
  11. Program kamarádi zdarma navždy,
  12. Program rodina,
  13. Vodafone Passport data na den,
  14. Vodafone Passport data na stálo,
  15. Sólo
 7. Nabídka bude deaktivována v době mezi 21:00 hod. a 24:00 hod. posledního dne platnosti Nabídky. Po deaktivaci Nabídky zákazník může znovu požádat o její aktivaci, pokud splní opět všechny její podmínky.
 8. V případě, že vyjde najevo, že uživatel telefonního čísla nesplňuje podmínky pro získání této Nabídky nebo nedoloží, že splňuje podmínky této Nabídky nejpozději do 30 dnů od výzvy společnosti Vodafone (která bude provedena prostřednictvím SMS zprávy), ztrácí zákazník nárok na tuto Nabídku a společnost Vodafone je oprávněna provést deaktivaci Nabídky (slevy).
 9. Nárok na tuto Nabídku nevzniká, pokud zákazník nesplní podmínky pro získání nabídky a zaniká, pokud poruší v průběhu trvání nabídky některou z podmínek nebo dojde k deaktivaci tarifu. Podmínka věku studenta či dítěte se přitom posuzuje jen k okamžiku aktivace nabídky. Jestliže dojde k deaktivaci Nabídky, bude poskytování služeb plně účtováno dle aktuálního Ceníku (tedy tarif RED do sítě  bez slevy ve výši 36%).
 10. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Red tarifů a tarifu Start, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 11. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 12. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 13. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015 a nahrazují podmínky ze dne 12.9.2013.  

Vytisknout