Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Víkendové volání a SMS do sítě Vodafone zdarma“ pro Vodafone kartu na míru

 1. Nabídku „Víkendové volání a SMS do sítě Vodafone o víkendu zdarma“ pro Vodafone kartu na míru (dále jen „Nabídka“) mohou využít všichni zákazníci společnosti Vodafone s předplacenou službou Vodafone karta na míru. Podmínkou pro získání Nabídky jsou uvedeny níže.
 2. Zákazníci, kteří splní podmínky dle bodu 1 a zároveň od pondělí do pátku z telefonního čísla a předplacenou službou Vodafone karta na míru uskuteční telefonický hovor / telefonické hovory v minimální délce 5 minut, získávají 100% slevu na volání do sítě Vodafone v rámci České republiky uskutečněné v průběhu následujícího víkendu, tedy od soboty 0.00 hodin do neděle 24.00 hodin.
 3. Zákazníci, kteří splní podmínky dle bodu 1 a zároveň od pondělí do pátku z telefonního čísla a předplacenou službou Vodafone karta na míru odešlou minimálně 5 SMS zpráv, získávají 100% slevu na SMS do sítě Vodafone v rámci České republiky odeslané v průběhu následujícího víkendu, tedy od soboty 0.00 hodin do neděle 24.00 hodin.
 4. Obě nabídky lze kombinovat.
 5. Nabídka zahrnuje běžné volání a SMS, a neplatí pro audiotexové volání a prémiové SMS.
 6. Pro odchozí hovory, včetně hovorů zdarma, je nutné mít kladný zůstatek kreditu .
 7. Nabídka je platná od 8.11.2010 na dobu neurčitou.
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 9. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 11. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.9. 2011. Tímto datem pozbývají účinnosti podmínky této nabídky ze dne 8.11.2010.