Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu platné do 21.4. 2011

A. Podmínky koupě telefonů za zvýhodněnou cenu

I. Nárok na koupi telefonu za zvýhodněnou cenu má:

a) nový zákazník,

 1. který si aktivuje nové telefonní číslo ( SIM kartu) s jakýmkoli tarifem (s výjimkou tarifu Odepiš) a složí Volací jistinu stanovenou Vodafonem a
 2. který bude užívat zvolený nebo vyšší tarif minimálně po dobu 6 měsíců od aktivace SIM karty s novým telefonním číslem a za tuto dobu bude řádně a včas hradit vyúčtování služeb a plnit všechny své další povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (smlouvu tvoří zejména Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací).

b) stávající zákazník

 1. který má aktivní telefonní číslo alespoň dva roky (do doby dvou let se počítá v případě, že zákazník přejde z předplacených služeb na Tarif na míru i doba, po kterou využíval předplacené služby Vodafonu) a
 2. posledních 6 měsíců platí řádně a včas vyúčtování služeb a
 3. má kterýkoli z tarifů Vodafonu kromě Slyším vás, Odepiš, Junior, Rozjezd naplno, Na jistotu nebo Na zisk (na tyto tarify se váží jiné výhody) a
 4. bude užívat vybraný tarif minimálně po dobu 6 měsíců od koupě telefonu za zvýhodněnou cenu dle vybraného tarifu a a za tuto dobu bude řádně a včas hradit vyúčtování služeb a současně bude plnit všechny své další povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (smlouvu tvoří zejména Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací).

II. Pokud dojde v průběhu 6 měsíců od aktivace nového telefonního čísla (SIM karty) nebo koupě zařízení zařízení za zvýhodněnou cenu z důvodu na straně zákazníka k omezení nebo přerušení poskytování služeb nebo k ukončení smlouvy o poskytování služeb pro vybrané telefonní číslo, případně nedojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb, zákazník uhradí Vodafonu rozdíl kupní ceny mezi standardní a zvýhodněnou cenou telefonu dle ceníku zboží platného v době koupě zařízení za zvýhodněnou cenu, a to na základě účetního dokladu vystaveného Vodafonem.

B. Podmínky koupě datových zařízení za zvýhodněnou cenu

I. Nárok na koupi datového zařízení za zvýhodněnou cenu má:

a) nový zákazník,

 1. který si k datovému zařízení přidá ještě nové telefonní číslo (SIM kartu) s jakýmkoli hlasovým tarifem a složí Volací jistinu stanovenou Vodafonem a
 2. aktivuje si datový tarif Připojení na stálo
 3. bude užívat zvolený nebo vyšší hlasový tarif a zvolený datový tarif minimálně po dobu:
  1. 6 měsíců od aktivace a zaplatí řádně za tuto dobu vystavená vyúčtování služeb a současně bude plnit všechny své další povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (smlouvu tvoří zejména Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací)
  2. 24 měsíců od aktivace v případě zakoupení modemu Vodafone Mobile Connect kombo za zvýhodněnou cenu 977 Kč a zaplatí řádně za tuto dobu vystavená vyúčtování služeb a současně bude plnit všechny své další povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (smlouvu tvoří zejména Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací)

b) stávající zákazník

za podmínky:

 1. že je u Vodafonu alespoň dva roky (do doby dvou let se počítá v případě, že zákazník přejde z předplacených služeb na Tarif na míru i doba, po kterou využíval předplacené služby Vodafonu) a
 2. posledních 6 měsíců platí řádně a včas vyúčtování služeb a
 3. má kterýkoli z tarifů Vodafonu kromě Slyším vás, Junior, Rozjezd naplno, Na jistotu nebo Na zisk (na tyto tarify se váží jiné výhody) a aktivní datový tarif Připojení na stálo nebo Připojení na dlouho nebo si některý z těchto datových tarifů aktivuje
 4. bude užívat daný hlasový a datový tarif minimálně po dobu:
  1. 6 měsíců od koupě zařízení za zvýhodněnou cenu dle tohoto tarifu a za tuto dobu bude řádně hradit vyúčtování služeb a současně bude plnit všechny své další povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (smlouvu tvoří zejména Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací)
  2. 24 měsíců od koupě zařízení v případě modemu Vodafone Mobile Connect kombo za zvýhodněnou cenu 977 Kč

II. Pokud dojde v průběhu 6 měsíců (nebo 24 měsíců v případě modemu Vodafone Mobile Connect kombo) od aktivace nového telefonního čísla (SIM karty) nebo koupě zařízení zařízení za zvýhodněnou cenu z důvodu na straně zákazníka k omezení nebo přerušení poskytování služeb nebo zvoleného datového tarifu nebo k ukončení smlouvy o poskytování služeb pro vybrané telefonní číslo, případně nedojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb, zákazník uhradí Vodafonu rozdíl kupní ceny mezi standardní a zvýhodněnou cenou datového zařízení dle ceníku zboží platného v době koupě zařízení za zvýhodněnou cenu, a to na základě účetního dokladu vystaveného Vodafonem.

C. Podmínky aktivace speciálních PROMO

I. Možnost získat aktivaci speciálního Proma má stávající zákazník:

 1. který má aktivní telefonní číslo alespoň dva roky (do doby dvou let se počítá v případě, že zákazník přejde z předplacených služeb na Tarif na míru i doba, po kterou využíval předplacené služby Vodafonu) a
 2. posledních 6 měsíců platí řádně a včas vyúčtování služeb a
 3. má kterýkoli z tarifů Vodafonu kromě Slyším vás, Odepiš, Junior, Rozjezd naplno, Na jistotu nebo Na zisk (na tyto tarify se váží jiné výhody) a
 4. bude užívat vybrané MSISDN minimálně po dobu 12 měsíců od aktivace speciálního zvýhodnění dle vybraného tarifu a za tuto dobu bude řádně a včas hradit vyúčtování služeb a současně bude plnit všechny své další povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (smlouvu tvoří zejména Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací).

II. Pokud dojde v průběhu 12 měsíců od aktivace speciálního Proma z důvodu na straně zákazníka k omezení nebo přerušení poskytování služeb nebo k ukončení smlouvy o poskytování služeb pro vybrané telefonní číslo, zákazník uhradí Vodafonu smluvní pokutu za změnu podmínek, a to na základě účetního dokladu vystaveného Vodafonem. Naúčtovaná smluvní pokuta za změnu podmínek odpovídá částce poskytnutého zvýhodnění, po celou dobu využívání ze strany zákazníka.

D. Společná ustanovení

 1. SIM kartu, se kterou si zákazník pořídil zařízení dle Podmínek koupě zařízení za zvýhodněnou cenu, lze zařadit pod režim písemné smlouvy teprve po uplynutí 6 měsíců od koupě / objednávky zařízení za zvýhodněnou cenu a splnění podmínek koupě zařízení za zvýhodněnou cenu.
 2. SIM kartu, s aktivním speciálním promem, lze zařadit pod režim písemné smlouvy teprve po uplynutí 12 měsíců po aktivaci speciálního zvýhodnění.
 3. Nový nefiremní zákazník má nárok na 2 zařízení za zvýhodněnou cenu v průběhu 12 měsíců, nový firemní zákazník bez písemné smlouvy má nárok na 4 zařízení za zvýhodněnou cenu v průběhu 12 měsíců. Při objednávce třetího (v případě firemních zákazníků pátého) a dalších zařízení za zvýhodněnou cenu během 12 měsíců bude v rámci aktivace příslušných tarifů navíc požadováno složení vyšší Volací jistiny, a to v souladu s platným Ceníkem, který je k dispozici na www. vodafone.cz.
 4. Stávající zákazník má nárok každé dva roky na koupi jednoho zařízení za zvýhodněnou cenu ke každému telefonnímu číslu (SIM kartě), které splňuje výše uvedené podmínky.
 5. Tyto podmínky se vztahují i na koupi zboží v rámci tzv. DOPRODEJE zboží.
 6. Tato nabídka koupě zařízení za zvýhodněnou cenu neplatí pro firemní zákazníky s písemnou smlouvou.
 7. Vodafone si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit nebo poskytování této nabídky kdykoli zrušit, a to s účinností ode dne zveřejnění na www.vodafone.cz, není-li Vodadonem stanoveno jinak.
 8. Tyto podmínky nabyly účinnosti dne 1.10.2010.