Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky pro získání dárku při dobití přes MOBITO od 12.9.2012

 1. Tato nabídka je určena všem zákazníkům společnosti Vodafone, kteří si od 12.9.2012 dobijí přes službu Mobito kredit pro předplacenou Vodafone kartu. Dárek vždy získá dobíjené číslo, nikoli osoba, která dobití provedla.
 2. Dárkem se rozumí automatická aktivace balíčku 7 dní sms do sítě Vodafone. Akce je prodloužena do odvolání.
 3. Zákazníci, kteří splní uvedené podmínky (dobijí si kredit minimálně v hodnotě 200Kč přes Mobito), získají nejpozději do 48 hodin automaticky dárek. Při dobití od 200 Kč získá zákazník 7 dní SMSkování do sítě Vodafone zdarma.
 4. Předplacenou kartu lze dobít i opakovaně s tím, že dárek zákazník obdrží při každém takovém dobití. Pokud ovšem dojde k opakovanému dobití v rámci jednoho kalendářního dne, či v průběhu 7dní, kdy je dárek aktivní, může zákazník dárek využívat déle (tzn. k ukončení dárku dojde po uplynutí 7 dnů od dobití, nedochází ke sčítání dob trvání dárků).
 5. Zákazník může zdarma SMSkovat od chvíle doručení aktivační sms a po následujících 7 kalendářních dnů. K ukončení služby dojde vždy poslední (sedmý) den v rozmezí od 21:00 do 23:59.
 6. Nabídka zahrnuje běžné sms a neplatí pro služby třetích stran (např. audiotex, dárcovské SMS, apod.). Pro sms do ostatních sítí je nutné mít kladný zůstatek kreditu.
 7. O aktivaci dárku bude zákazník informován SMS zprávou.
 8. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při dobíjení kreditu a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech akce včetně jejího ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.
 9. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 11. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 12. Tyto podmínky jsou účinné od 27.12.2012 a nahrazují předchozí podmínky ze dne 12.9.2012.

Vytisknout