Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky Red LTE a Smart tarifů platné do 7. 8. 2018

 1. Nabídka neomezených tarifů Red LTE a tarifů Start je určena všem zákazníkům Vodafone a nabídka tarifů Business Red LTE a Business Smart tarifů je určena všem novým i stávajícím firemním zákazníkům - podnikatelům (dále též jen „Tarify“).
 2. Nabídku tvoří 6 přednastavených kombinací (Red LTE, Red LTE Plus, Red LTE Premium a tarify Smart 50, Smart 100, Smart 250) služeb pro nefiremní zákazníky a 6 pevně přednastavených kombinací služeb pro firemní zákazníky (Business Red LTE, Business Red LTE Plus, Business Red LTE Premium a tarify Business Smart 50, Business Smart 100, Business Smart 250), které zákazník vlastní nebo si nově pořídí

  Jedná se o následující Tarify:

  • Red LTE – balíček Neomezené volání do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, Data LTE 1,5 G, Sdílená data pro další zařízení.
  • Red LTE Super (Plus) – balíček Volání neomezeně + zahraničí 1000, které nabízí neomezené volání do všech sítí a 1000 volných minut na volání do zemí v regionu 1 a Slovenska, balíček Neomezené SMS Fér, Data LTE 4 GB, Sdílená data pro další zařízení, Vodafone Protect (Premium verze), Digitální obsah na nákup na Vodafone Galerii (100 bodů).
  • Red LTE Premium – balíček Volání neomezeně + zahraničí 1000, 31 dnů roamingové služby Vodafone Roaming na den (vybrané země Evropy) , balíček Neomezené SMS Fér, Data LTE 10 GB, Sdílená data pro další zařízení,Vodafone Protect (Premium verze), Digitální obsah na nákup na Vodafone Galerii (100 bodů).
  • Smart 50 – Balíček 50 minut do všech sítí, balíček Neomezené SMS do sítě Vodafone Fér, Data LTE 50 MB.
  • Smart 100 – Balíček 100 minut do všech sítí, balíček Neomezené SMS do sítě Vodafone Fér, Data LTE 100 MB.
  • Smart 250 - Balíček 250 minut do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, Data LTE 250 MB.
  • Business Red  LTE – balíček Neomezené volání do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, Data LTE 1,5 G, Sdílená data pro další zařízení, VPN Firma neomezeně.
  • Business Red LTE Premium – balíček Volání neomezeně + zahraničí 1000, 31 dnů roamingové služby Vodafone Roaming na den  (vybrané země Evropy), balíček Neomezené SMS Fér, Data LTE 10 GB, Sdílená data pro další zařízení, Mobilní zabezpečení, Digitální obsah na nákup na Vodafone Galerii (100 bodů), VPN Firma neomezeně.
  • Business Smart 100 – Balíček 100 minut do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, Data LTE 150 MB, VPN Firma neomezeně.
  • Business Smart 250 - Balíček 250 minut do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, Data LTE 300 MB, VPN Firma neomezeně.
  • Business Red LTE Super (Plus) – balíček Volání neomezeně + zahraničí 1000, které nabízí neomezené volání do všech sítí a 1000 volných minut na volání do zemí v regionu 1 a Slovenska, balíček Neomezené SMS Fér, Data LTE 4 GB, Sdílená data pro další zařízení, Mobilní zabezpečení, Digitální obsah  na nákup na Vodafone Galerii (100 bodů), VPN Firma neomezeně. 
  • Business Smart 50 – Balíček 50 minut do všech sítí, balíček 50 SMS Fér, Data LTE 50 MB, VPN Firma neomezeně.
 3. K přednastavené kombinaci si zákazník dle potřeby může, nebo nemusí, přidat některé další doplňkové služby, jako např.: MMS a další doplňkové služby, které jsou s příslušným Tarifem slučitelné.
 4. Tarify nelze kombinovat s nabídkou Promo Sólo natrvalo, Po svém, Sólo, s nabídkou „Program kamarádi na 2 roky zdarma“, „Program kamarádi zdarma navždy“, s programem Rodina a s tarifem Vodafone Passport data, Připojení za zahraničí na den, Připojení ze zahraničí na stálo.
 5. Pokud zákazník změní některou ze složek Tarifu (např. deaktivuje či změní jednu či více komponent přednastavené kombinace, dojde k automatické deaktivaci Tarifu a nastavené služby budou účtovány dle aktuálního Ceníku. V případě deaktivace hlasového balíčku či balíčku SMS dojde k automatické aktivaci nulových balíčků Tarifů na míru. V případě deaktivace datového tarifu dojde k automatické aktivaci tarifu Připojení pro mobil na den. Změna (deaktivace) balíčku Digitálního obsahu nemá vliv na Tarifní balíček. Pokud zákazník při uzavření smlouvy nebo v průběhu čerpání Tarifu aktivuje službu Vodafone Roaming na den, má možnost kdykoliv tuto službu deaktivovat a bezplatně přejít na Vodafone World Roaming, který bude účtován dle aktuálního Ceníku.  
 6. Pravidla služeb individuálních komponent, které není možné samostatně aktivovat:
  • 50/100/250 minut do všech sítí – volné jednotky na volání na všechny mobilní a pevná čísla v ČR, volání nad rámec volných minut je 3,49 Kč vč. DPH je účtováno po vteřinách. Nevyčerpané volné jednotky se převádějí do následujícího zúčtovacího období. V případě převodu volných jednotek v rámci balíčků jsou nejprve čerpány volné jednotky příslušející k aktuálnímu zúčtovacímu období a následně převedené volné jednotky
  • Volání neomezeně + zahraničí 1000 – nabízí neomezené volání do všech sítí v ČR (mobilní a pevná čísla) a 1000 volných minut na volání do zemí v regionu 1 a Slovenska s vteřinovou tarifikací.
  • Připojení v zahraničí 300 MB – datový tarif pro čerpání dat ve státech patřící do zóny 1. Nevyčerpané volné jednotky se nepřevádějí. Účtování po vyčerpání stanoveného objemu dat je 10Kb + 10kb v případě WAP připojení, 100Kb+100kb pro internetové připojení. 
  • Připojení v zahraničí 1 GB – datový tarif pro čerpání dat ve státech patřící do zóny 1. Nevyčerpané volné jednotky se nepřevádějí. Účtování po vyčerpání stanoveného objemu dat je 10Kb + 10kb v případě WAP připojení, 100Kb+100kb pro internetové připojení.
  • Volání v zahraničí 600 – zóna 1 – na příchozí a odchozí hovory v zóně 1. Nevyčerpané volné jednotky se nepřevádějí a je účtováno vteřinovou tarifikací pro příchozí hovory, pro odchozí hovory 30 + 1.
  • Neomezené SMS do sítě Vodafone Fér – neomezené smsky na všechna čísla v síti Vodafone v rámci ČR.
  • Neomezené volání do všech sítí - nabízí neomezené volání do všech sítí v ČR (mobilní a pevná čísla).
  • Datové tarify – Data LTE 2/3 GB.
  • Sdílená data+ – služba dostupná pouze v rámci přednastavených Red +a Business Red+tarifů, platí pouze pro národní data.
 7. Volné jednotky (včetně neomezeného volání a neomezených SMS) nelze použít k volání na domácí i zahraniční speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou (např. audiotext, dárcovské SMS apod.). Volné SMS nelze využít na posílání SMS zpráv na pevné linky (SMS zprávy na pevné linky jsou zpoplatněny dle aktuálního Ceníku).
 8. Doba platnosti Tarifů a jejich jednotlivých balíčků je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka, přičemž u zákazníků s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Tarify mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti Tarifů či balíčků, tzn. k obnovení počtu volných jednotek balíčků.
 9. Paušální platba za jednotlivé Tarify je zaúčtována okamžitě po jejich aktivaci/změně (první den zúčtovacího období) s tím, že v případě jejich aktivace v průběhu zúčtovacího období budou cena Tarifu i počet volných jednotek balíčku vyúčtovány poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. Toto neplatí v případě balíčků s neomezenými jednotkami, u kterých nelze určit poměrnou část volných jednotek (naúčtována tedy bude pouze poměrná částka paušální platby za neomezený balíček, ale jednotky nebudou poměrně propočítány).
 10. Při změnách/rušení Tarifů či balíčků (Volání neomezeně + zahraničí 1000, , Připojení pro služby super a Data LTE)  nedochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl Tarif či balíček aktivní. Zákazník má možnost využít všechny zaplacené volné jednotky. Při deaktivaci/změně jakéhokoliv balíčku s volnými jednotkami však nedochází k převodu zbývajících jednotek z těchto balíčků, tzn. deaktivací zákazník o nevyčerpané jednotky přichází, výjimkou je balíček 50/100/250 minut do všech sítí, kdy zákazníkovi volné jednotky z balíčků převedeme a dochází k proúčtování. V případě změny z Tarifu na jiný Tarif, který obsahuje shodný hlasový či SMS balíček (např. při změně tarifu Smart 250 s balíčkem 250 minut do všech sítí na tarif Business Smart 250 s 250 minut do všech sítí dochází ke ztrátě nevyužitých volných jednotek z původního hlasového balíčku 250 minut do všech sítí).
 11. Při změnách/rušení balíčků (50 SMS Fér, Neomezené SMS do sítě Vodafone Fér, Neomezené volání do sítě Vodafone, Neomezené volání do všech sítí)  dochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl balíček aktivní.
 12. U balíčků obsahující neomezené volání či neomezené SMS nedochází k převodu volných jednotek z těchto balíčků do dalšího zúčtovacího období.
 13. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání (např. způsob užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.
 14. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.
 15. Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období.
 16. Vodafone si vyhrazuje právo požadovat navýšení Volací jistiny při aktivaci dalších služeb nebo v jiných zvláštních případech. Vodafone je dále oprávněn požadovat navýšení nebo úhradu Volací jistiny při důvodném podezření na zneužití služeb, při špatné platební morálce, apod., a to, aniž by navýšil Volací limit. Volací jistinu je zákazník povinen na žádost Vodafonu uhradit. Z důvodu uhrazené Volací jistiny není možné požadovat odložení platby ani použití Volací jistiny na úhradu částek za poskytnuté služby.
 17. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Tarifů na míru, Podmínky poskytování datových služeb, podmínky FUP, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 18. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 19. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 20. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 4. 2016 a nahrazují podmínky ze dne 4. 9. 2015

Vytisknout