Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Šalinkarta v rámci spolupráce Vodafonu a Dopravního podniku města Brna

 1. Nabídku v rámci spolupráce Vodafonu a Dopravního podniku města Brna (dále jen „Nabídka“) mohou využít zákazníci dle níže specifikovaných podmínek v období od 22. 8. 2016 do 31. 12. 2016.
 2. V rámci nabídky je možné získat určitý počet čtvrtletních kupónů jízdného Dopravního podniku města Brna s 100% slevou při splnění následujících podmínek.
 3. Nárok na čerpání jízdného je na základě kódů zaslaných prostřednictvím SMS na prvně zvolené telefonní číslo. V rámci jednotlivé Nabídky nelze měnit číslo pro zasílání SMS s kódem pro čerpání jízdného. Podrobné informace jsou dostupné na www.vodafone.cz/jezdimzdarma
 4. Vodafone nenese odpovědnost za zneužití kódu zaslaného na zvolené telefonní číslo.
 5. Každý, kdo splní podmínky Nabídky, má nárok na níže uvedený počet čtvrtletních kuponů jízdného Dopravního podniku města Brna v kombinaci s daným tarifem dle tabulky.
  TarifPočet čtvrtletních kupónů jízdného Dopravního podniku města BrnaZóna 100+101
  ZákladníDůchodciStudentiDěti

  Red LTE

  4

  4

  4

  4

  Red LTEsuper

  4

  4

  4

  4

  Red LTE premium

  4

  4

  4

  4

  Tarif 26

  1

  4

  4

  4

 6. Při nároku na další navazující kupón jízdného je možné zvolit jiný druh kupónu, než byl kupón předchozí. V případě, že smlouva byla uzavřena na Tarif 26, a byl čerpán první kupón, nelze zbývající kupóny pro jízdné uplatnit pro Základní jízdné.
 7. Podmínkou pro získání nabídky je zřízení a aktivace nové SIM karty s novým číslem u nového nebo stávajícího zákazníka.
  1. Nový zákazník Vodafonu, který uzavře novou smlouvu na jeden z výše uvedených tarifů a se závazkem Minimálního měsíčního plnění na 24 měsíců. Jízdné bude čerpat tentýž zákazník.
   V tomto případě bude při nároku na jednotlivé jízdné Vodafone kontrolovat tyto parametry:
   1.  zda je nové číslo aktivní v síti Vodafone;
   2. zda je dodržena výše Minimálního měsíčního plnění dle smlouvy;
   3. zda není telefonní číslo blokované z důvodu špatné platební morálky.

   V okamžiku uplatnění nároku na jízdní je třeba, aby tyto podmínky byly splněny kumulativně.

  2. Stávající zákazník Vodafonu, který doporučí nového zákazníka s nově uzavřenou smlouvu na jeden z výše uvedených tarifů se závazkem Minimálního měsíčního plnění na 24 měsíců. Jízdné bude čerpat doporučující.
   V tomto případě bude při nároku na jednotlivé jízdné Vodafone kontrolovat tyto parametry:
   1. zda je telefonní číslo doporučujícího aktivní v síti Vodafonu;
   2. zda je telefonní číslo doporučeného zákazníka aktivní v síti Vodafone;
   3. zda je u doporučeného zákazníka dodržena výše Minimálního měsíčního plnění dle smlouvy;
   4. zda není telefonní číslo nového doporučeného zákazníka blokované z důvodu špatné platební morálky.

   V okamžiku uplatnění nároku na jízdní je třeba, aby tyto podmínky byly splněny kumulativně.

  3. Stávající zákazník Vodafonu, který si aktivuje novou SIM kartu a uzavře novou smlouvu na nové telefonní číslo nebo číslo přenesené od jiného operátora na jeden z výše uvedených tarifů se závazkem Minimálního měsíčního plnění na 24 měsíců.
   V tomto případě bude při nároku na jednotlivé jízdné Vodafone kontrolovat tyto parametry:
   1. zda je nové telefonní číslo aktivní v síti Vodafone;
   2. zda je u nového čísla dodržena výše Minimálního měsíční plnění dle smlouvy;
   3. zda není nové telefonní číslo blokované z důvodu špatné platební morálky.
 8. Uplatnit nárok čerpání prvního kupónu pro jízdné je možné nejpozději do 4 měsíců od aktivace příslušné SIM karty. Nárok na čerpání dalších navazujících kupónů dle tabulky je nejpozději 2 roky od aktivace příslušné SIM karty.
 9. Požádat o tuto Nabídku nelze jinak, než osobně v jakékoli prodejně Vodafonu v rámci České republiky. Viz www.vodafone.cz/prodejny.
 10. Na tuto nabídku nelze uplatnit 30 denní záruku spokojenosti.
 11. Nabídku nelze kumulovat při aktivaci více SIM karet najednou.
 12. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronický komunikací, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, Podmínky Red LTE a Smart tarifů, platný Ceník služeb a podmínky uvedení v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 13. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a. s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001.
 14. Pokud je v těchto podmínkách uveden Dopravní podnik města Brna, rozumí se tím společnost Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 151, 656 46 Brno, IČ 25508881.
 15. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto podmínky nabývají účinnosti 22. 8. 2016