Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Víkendové volání a SMS do sítě Vodafone zdarma“ pro Kartu na víkend (Kartu na míru)

 1. Nabídku „Víkendové volání a SMS do sítě Vodafone o víkendu zdarma“ pro Kartu na víkend (Kartu na míru) (dále jen „Nabídka“) mohou využít všichni zákazníci společnosti Vodafone s předplacenou službou Karta na víkend (Karta na míru). Podmínkou pro získání Nabídky jsou uvedeny níže.
 2. Zákazníci, kteří splní podmínky dle bodu 1 a zároveň od pondělí do pátku z telefonního čísla a předplacenou službou Vodafone karta na míru uskuteční telefonický hovor / telefonické hovory v rámci ČR v minimální délce 5 minut, získávají 100% slevu na volání do sítě Vodafone v rámci České republiky uskutečněné v průběhu následujícího víkendu, tedy od soboty 0.00 hodin do neděle 24.00 hodin. Mezi telefonické hovory se nepočítají audiotexová volání, volání na tzv. barevné linky (zelené, modré bílé) a linky se sdílenými náklady.
 3. Zákazníci, kteří splní podmínky dle bodu 1 a zároveň od pondělí do pátku z telefonního čísla a předplacenou službou Karta na víkend (Karta na míru) odešlou minimálně 5 SMS zpráv v rámci ČR, získávají 100% slevu na SMS do sítě Vodafone v rámci České republiky odeslané v průběhu následujícího víkendu, tedy od soboty 0.00 hodin do neděle 24.00 hodin.
 4. Obě nabídky lze kombinovat.
 5. Nabídka zahrnuje běžné volání a SMS, a neplatí pro audiotexové volání a prémiové SMS.
 6. Pro odchozí hovory, včetně hovorů zdarma, je nutné mít kladný zůstatek kreditu.
 7. Nabídka je platná od 8.11.2010 na dobu neurčitou.
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 9. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 11. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1. 2014. Tímto datem pozbývají účinnosti podmínky této nabídky ze dne 9.9. 2011.

Vytisknout