Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky 300 Kč kreditu zdarma

  1. Nabídku 300 Kč kreditu zdarma (dále jen „Nabídka“) může využít každý zákazník Vodafonu, který si v období od 1.2. do 5.3.2010 v některé ze značkových prodejen Vodafone, prodejnách Vodafone Na cestách, na e-shopu www.vodafone.cz, nebo na telefonní lince 800 777 777 pořídí předplacenou Vodafone kartu a současně si nejpozději do 31.3.2010 (včetně) Vodafone kartu aktivuje a dobije si kredit v celkové hodnotě nejméně 300 Kč. Rozhodující je přitom celkový součet jednotlivých dobití kreditu provedených do výše uvedeného data.
  2. Nabídku může dále využít i zákazník, který si zakoupí SIM kartu Vodafone označenou samolepkou „Akce 300 + 300“ odkazující se na Nabídku a současně si nejpozději do 31.3.2010 (včetně) Vodafone kartu aktivuje a dobije si kredit v celkové hodnotě nejméně 300 Kč. Rozhodující je přitom celkový součet jednotlivých dobití kreditu provedených do výše uvedeného data.
  3. Zákazníkovi, který splní podmínky uvedené v čl. 1, nebo 2 a zároveň vyčerpá kredit prvních 300 Kč bude následně poskytnut bonus v podobě kreditu zdarma v hodnotě 300 Kč.
  4. Do čerpání kreditu ve smyslu bodu 3 pro účel Nabídky se nezapočítávají hovory a SMS spadající dle platného ceníku na www.vodafone.cz do následujících kategorií - audiotextové služby, Premium Rate SMS, speciální služby SMS a M-platby – zprostředkovaný prodej Nabídku je možné získat pouze jednou na každou Vodafone kartu (SIM kartu).
  5. Kredit bude zákazníkovi připsán nejpozději 45 dní po vyčerpání kreditu dle bodů 3 a 4.
  6. Zákazník, který získá Nabídku, může přejít na některý z tarifů Vodafone až po vyčerpání kreditu ve výši 600 Kč.
  7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
  9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  10. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2010

Vytisknout