Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky Tarifů volání do zahraničí a Tarifů volání v roamingu

 1. Tyto podmínky upravují podmínky Tarifů volání do zahraničí a Tarifů volání v roamingu, které jsou určeny zákazníkům OneNet s Dílčí smlouvou o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a jiných služeb Vodafone OneNet – Hlasové služby (dále jen „Dílčí smlouva“).
 2. Tarify Volání do zahraničí

  2.1.   Součástí všech Tarifů volání do zahraničí je vždy balíček volných minut uvedený v Ceníku OneNet, popř. v Dílčí smlouvě. Volné minuty lze čerpat pro volání z České republiky do vybraných zemí uvedených v Ceníku OneNet, popř. v Dílčí smlouvě. Po vyčerpání daného počtu volných minut jsou další hovory do vybraných zemí účtovány dle aktuálního Ceníku OneNet. Volání do ostatních zemí je vždy účtováno dle aktuálního Ceníku OneNet.

  2.2.   Nevyčerpané volné minuty se nepřevádějí do následujícího zúčtovacího období.

  2.3.   Tarify volání do zahraničí lze na každém jednotlivém telefonním čísle aktivovat minimálně na období, které je shodné se sjednanou minimální dobou trvání Dílčí smlouvy, tzn. tarif je možné deaktivovat nejdříve ke dni uplynutí minimální doby trvání Dílčí smlouvy.

  2.4.   Tarify volání do zahraničí mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. V případě aktivace tarifu v průběhu zúčtovacího období bude cena tarifu v probíhajícím zúčtovacím období určena poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období.  

  2.5.   V případě deaktivace tarifů v průběhu zúčtovacího období dochází též k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl tarif aktivní.

  2.6.   K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti tarifu, tzn. k obnovení počtu volných minut. 

 3. Tarify Volání v roamingu

  3.1.   Součástí všech Tarifů volání v roamingu je vždy balíček volných minut uvedený v Ceníku OneNet, popř. v Dílčí smlouvě. Volné minuty jsou čerpány jak na odchozí, tak na příchozí hovory. Volné minuty lze čerpat pro volání ve vybraných zemích uvedených v Ceníku OneNet, popř. v Dílčí smlouvě. Po vyčerpání daného počtu volných minut jsou další hovory ve vybraných zemích účtovány dle aktuálního Ceníku OneNet. Volání v ostatních zemích je vždy účtováno dle aktuálního Ceníku OneNet.

  3.2.   Nevyčerpané volné minuty se nepřevádějí do následujícího zúčtovacího období.

  3.3.   Tarify volání v roamingu mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. V případě aktivace tarifu v průběhu zúčtovacího období bude cena tarifu v probíhajícím zúčtovacím období určena poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. 

  3.4.    Tarify volání v roamingu může zákazník deaktivovat vždy jen ke konci zúčtovacího období s tím, že mezi aktivací tarifu a jeho deaktivací musí uplynout alespoň jedno celé zúčtovací období. V případě deaktivace tarifu v průběhu zúčtovacího období z jiného důvodu než na žádost zákazníka dochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl tarif aktivní.

  3.5.   K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti tarifu, tzn. k obnovení počtu volných minut. 

 4. Tarify nejsou slučitelné se službou “Zvýhodněné mezinárodní volání pro vybrané země“ ani se službou „Zvýhodněné roamingové volání pro vybrané země“. V případě aktivace některého z tarifů nebude u zemí, které tarif pokrývá, služba “Zvýhodněné mezinárodní volání pro vybrané země“ ani „Zvýhodněné roamingové volání pro vybrané země“ aplikována. Nad rámec volných minut jsou aplikovatelné objemové slevy na mezinárodní/roamingové volání, případně ceny pro jednotlivé regiony/zóny sjednané v Dílčí smlouvě.
 5. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník OneNet a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 6. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 7. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky těchto tarifů, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 8. Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2015 a nahrazují podmínky ze dne 21.5.2014.

Vytisknout