Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Roamingový datový limit platné do 31. 1. 2016

 1. Služba si mohou aktivovat všichni tarifní zákazníci i zákazníci předplacených karet.
 2. Limit lze nastavit od 0 do 9 900 Kč (po celých padesátikorunách).
 3. Pro paušální zákazníky limit platí vždy od prvního připojení v zahraničí až do konce účtovacího období.
 4. Pro zákazníky předplacených karet platí limit 30 dní od prvního připojení v zahraničí.
 5. Nastavení limitu a jeho aktivace je zdarma.
 6. Služba se nastavuje na jednotlivé telefonní číslo, není možné nastavit si Roamingový datový limit na hromadný zákaznický účet.
 7. Při manuálním zadání internetové adresy http://rdl.vodafone.cz se vám zobrazí uvítací stránka, která poskytuje všechny potřebné informace o limitu, částka aktuální útraty je informativní z důvodu možného (byť minimálního) zpoždění v přenosu informací v systémech.
 8. Zobrazení uvítací stránky v roamingu je zdarma.
 9. Stránka bude zobrazena pouze uživatelům využívající protokol Internet a WAP, uživatelům ostatních služeb (ftp, pop3…) se stránka nezobrazí a obdrží pouze notifikační SMS.
 10. Limit si můžete libovolně měnit – změna bude platit okamžitě.
 11. Při dosažení 80 % a 100 % hodnoty limitu vám pošleme informační SMS.
 12. Pokud si nastavíte limit na nižší hodnotu než je Vaše aktuální částka využitá za data v roamingu dojde k blokaci roamingových dat.
 13. Jakmile dosáhnete 100 % svého limitu, datové služby se automaticky zablokují a přijde vám informační sms.
 14. Chcete-li pokračovat v používání dat i po dosažení limitu je nutné potvrdit prostřednictvím samoobsluh nebo operátora souhlas s pokračováním dat i přes nastavený limit.
 15. Do limitu se nepočítají volné MB denních a měsíčních datových tarifů.
 16. Služba Roamingový datový limit nemá přednost před Volacím limitem (ASL).
 17. Nastavování Roamingového datového limitu je možno provádět zdarma i ze zahraničí prostřednictvím Můj Vodafone.
 18. V případě dosažení útraty 10 000 Kč (tzv. maximální limit) se automaticky zablokují veškerá data v roamingu.
 19. Odblokování v případě dosažení 10 000 Kč je možné pouze přes operátora (či je možné počkat do konce účtovacího období).
 20. Pokud zákazník do 24.6. 2010 neprovede žádnou změnu (aktivace, deaktivace) v rámci Roamingového datového limitu, automaticky mu bude nastaven limit v hodnotě 1300 Kč (který si samozřejmě může změnit, případně deaktivovat).
 21. Službu Roamingový datový limit není možné využívat se službou Telemetrie (M2M).
 22. V případě, že si zákazník přeje nastavit limit pro datový roaming na SIM kartu ke které je aktivován nekompatibilní tarif, musí se spojit s operátorem, který nekompatibilní tarif deaktivuje pro danou SIM kartu.
 23. Od 1.března 2010, při aktivování některých z nekompatibilních tarifů, zákazník se výslovně vzdá práva aktivovat Roamingový datový limit pro tuto SIM kartu, a to po celou dobu používání nekompatibilního tarifu.
 24. Dne 24.června 2010, bude automaticky aktivován Roamingový datový limit pro všechny SIM karty, na kterých nebyly provedeny žádné registrované změny pro tento nástroj, vč. nově aktivovaných SIM. Následně, pokud zákazník nedeaktivuje Roamingový datový limit pro všechny SIM karty ke kterým je aktivován nekompatibilní tarif, všechny nekompatibilní tarify budou automaticky deaktivovány a nahrazeny tarifem “Připojení ze zahraničí„.
 25. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se poskytování služby Roamingového datového limitu řídí Všeobecnými podmínkami společnosti Vodafone Czech Republic a.s., platným Ceníkem služeb a podmínkami uvedenými v tištěných materiálech Vodafonu, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 26. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 27. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 8.1.2016 a v plném rozsahu nahrazují Podmínky platné do tohoto data.

Vytisknout