Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Firma Online a Podnikání online

 • Tyto podmínky upravují služby „Firma online“ a „Podnikání online“ společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“), pro poskytování internetového nástroje pro snadnou tvorbu webových stránek a internetových obchodů (dále jen „Podmínky“).
 • Službu „Firma Online“ a „Podnikání online“ mohou využít pouze firemní zákazníci společnosti Vodafone Czech Republic a.s. Podmínky se nevztahují se na zákazníky služby OneNet.
 • Firemní zákazníci mohou využívat služby „Firma online“, která se skládá z internetového nástroje na tvorbu webových stránek, prostoru pro stránky, jedné domény a e-mailových schránek. A to podle aktuální specifikace služby Firemní stránky Profi na stránkách www.webnode.cz, které jsou zahrnuty v měsíční ceně za služby účtované společností Vodafone dle aktuálního ceníku.
 • Zákazníci mohou využívat služby „Podnikání online“, která se skládá z  internetového nástroje na tvorbu elektronického obchodu, prostoru pro e-shop, jedné domény a e-mailových schránek. A to podle aktuální specifikace služby Internetový obchod Profi na stránkách www.webnode.cz, které jsou zahrnuty v měsíční ceně za služby účtované společností Vodafone dle aktuálního ceníku.
 • Zákazníci Vodafone mohou v rámci služby využívat prémiovou technickou podporu přímo od společnosti Webnode CZ, a to pomocí e-mailu, online chatu nebo telefonu.
 • Zákazník si může dokoupit další doplňkové služby a domény, které jsou nad rámec služby „Kancelář online“ nebo „Podnikání online“, přímo od společnosti Webnode CZ.
 • Pro poskytování služby dle Podmínek musí zákazník využívat i další hlasové či datové služby společnosti Vodafone. V případě jejich ukončení, bude ukončeno i poskytování služby „Firma online“ nebo „Podnikání online“.
 • Zákazník bere na vědomí, pro účely poskytování této služby jeho data zpracovává jako zpracovatel podle § 4 písm. k Zákona 101/2000 Sb., O Ochraně osobních údajů, společnost Webnode CZ s.r.o., IČ 25536851, se sídlem Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00, Brno, zapsaná u Krajského soudu V Brně, oddíl C., vložka 31249.
 • Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, platný Ceník služeb, Podmínky datových služeb, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz.
 • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit službu, nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 10.2020.