Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky promoakce „Navýšení datového objemu pro tarif Připojení bez kabelu+“ pro zákazníky OneNet

  1. Tyto podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“), při poskytování datového tarifu Připojení bez kabelu+ (dále jen „Podmínky“).
  2. Promoakce „Navýšení datového objemu pro tarif Připojení bez kabelu+“ (dále jen „Promoakce“) může využít pouze zákazník Vodafone OneNet.
  3. Zákazníkům, kteří mají v době účinnosti těchto Podmínek aktivní tarif Připojení bez kabelu+ bude v rámci Promoakce automaticky navýšen základní datový objem na 60 GB. Tato Promoakce je platná do 31. 3. 2018.
  4. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet, Podmínky služby Připojení bez kabelu+, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz.
  5. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit, prodloužit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  6. Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.
  7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 2. 10. 2017.

Vytisknout