Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky tarifu #jetovtobě

 1. Tarif #jetovtobě (dále jen „Tarif“) je určen všem novým i stávajícím zákazníkům společnosti Vodafone, kteří jsou spotřebiteli (tzn. fyzickými osobami, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), jsou současně držiteli platného průkazu ISIC a zároveň splňují podmínku věku od 6 do 26 let včetně. Tarif není určen pro firemní zákazníky a zákazníky OneNet.
 2. Vodafone má právo provést vizuální kontrolu fotografie umístěné na průkazu ISIC v porovnání s osobou požadující aktivaci Tarifu. Dále má Vodafone právo provést kontrolu průkazu ISIC za účelem ověření jeho platnosti, a to jak vizuální, tak systémovou kontrolu realizovanou prostřednictvím ověření čísla průkazu ISIC ve verifikačním a evidenčním systému společnosti GTS ALIVE, která je oficiálním vydavatelem mezinárodního identifikačního průkazu ISIC (dále jen „Průkaz ISIC“) v České republice.
 3. Tarif je nabízen pouze ve variantě bez úvazku.
 4. Tarif nelze využívat s předplacenou platební metodou.
 5. Pokud je zákazník starší 18 let, aktivuje se Tarif přímo uživateli telefonního čísla.
 6. Pokud o aktivaci Tarifu žádá nový nebo stávající zákazník mladší 15 let, může tak učinit pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce.
 7. Po nabytí zletilosti dítěte je zákazník povinen tuto skutečnost oznámit Vodafonu a požádat o převod smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací na telefonním čísle využívajícím Tarif na zletilé dítě.
 8. Dítě/ student nemůže využívat současně více těchto Tarifů (tzn. dítě/ student nemůže na jedno RČ využít tento Tarif na více telefonních číslech). Dítě/ student nemůže využívat nabídku „Tarif pro děti zdarma“ současně s tímto Tarifem.
 9. Tarif není možné využívat současně s těmito službami:
  1. s jiným Zvýhodněním na služby
  2. Vodafone Passport data na den
  3. Vodafone Passport data na stálo
  4. Kamarádi
  5. Kamarádi ze všech sítí
  6. Sólo
  7. Program kamarádi na 2 roky zdarma
  8. Program kamarádi zdarma navždy
  9. Program rodina
  10. Po svém
  11. Bez obav
 10. Účtování služeb poskytovaných v rámci Tarifu se řídí platným Ceníkem.
 11. Aktivace Tarifu není možná, pokud zákazník nesplní podmínky pro získání Tarifu. Nárok na využívání Tarifu zaniká, pokud zákazník přestane během využívání Tarifu plnit některou z podmínek Tarifu. V takovém případě je zákazník povinen provést změnu na jiný tarif z aktuální nabídky Vodafonu, u kterého splňuje podmínky pro jeho získání a využívání.
 12. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 13. Tarif za základní cenu dle aktuálního platného Ceníku lze získat pouze v prodejnách Vodafonu, jejichž aktuální seznam je k dispozici na www.vodafone.cz. Tarif lze získat za zvýhodněných podmínek, které se řídí Podmínkami nabídky k tarifu #jetovtobě.
 14. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 15. Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost GTS ALIVE, rozumí se tím GTS ALIVE s.r.o. se sídlem Letenská 118/1, 118 00 Praha 1, IČO: 26193272, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560.
 16. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky poskytování tohoto Tarifu, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 17. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 18.4.2017.

Vytisknout